Bartošová

Viera Kočtúchová

Nikola Bartošová

Pôsobisko:

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1; Košice

Predmety:

3. a 4. ročník, všetky predmety

Krúžky:

Z každého rožku trošku, doučovanie Spolu múdrejší

Mojim prvým cieľom bolo, aby mi žiaci chodili pravidelne do školy, pretože to znamenalo, že sa cítili v škole dobre. Keďže sme zostávali po škole nie za trest ale za odmenu, myslím, že sa nám to spolu podarilo. Veľmi ma tešilo, že sme spoločne vytvorili pevný kolektív, kde vládla spolupráca, rešpekt. Zameriavali sme sa spolu najmä na charakterové vzdelávanie, ktoré bolo v našom prostredí veľmi potrebné. Žiaci pochopili, že každý sme dobrý v niečom inom a ak niekomu učivo nešlo, neváhali si navzájom pomáhať. Zároveň sme pracovali na sebakontrole a zvládaní frustrácie.
Pracovali sme však aj na akademických cieľoch, hlavne na matematickej a čitateľskej gramotnosti. Veľkým úspechom bolo, keď si žiaci sami pýtali domáce úlohy, prácu na prázdniny alebo si požičiavali knižky z triednej knižnice (jedna žiačka si dokonca čítala pred spaním počas školy v prírode).
Veľmi dôležitou bola však aj práca s rodičmi. Rešpektujúci prístup k rodičom, budovanie vzťahov počas školského roka, záujem o deti a hlavne feedback, ktorý deti rodičom dávali počas bežných dní mi veľmi pomohol aj pri komunikácií menej príjemných správ. Práve spoločný cieľ- dobro dieťaťa nás spájalo a pomáhalo v spolupráci.

Po 2 rokoch v TFS si odnášam veľmi veľa krásnych zážitkov s deťmi, rodičmi aj kolegami. Odnášam si však veľa osobnostných zmien, uvedomení a zistení. Tak ako sa rozvíjal charakter mojich žiakov, rozvíjal sa aj môj. Rešpekt, empatia, trpezlivosť, láskavosť ale aj osobné hranice, či vnímanie toho čo ešte ovplyvniť môžem, a čo už nie.
To, čo je však pre mňa najviac obohacúce je komunita ľudí, ktorých som stretla. Odnášam si veľmi veľa pracovných aj osobných inšpirácií. Znovu o čosi viac vnímam a oceňujem hodnotu rozdieľnosti, čo sa týka osobností ale aj skúseností. Počas 2 rokoch sme si vytvorili priateľstvá, ktoré určite nekončia po 2 rokoch v TFS a som za ne veľmi vďačnáSom ve

Som veľmi rada, že napriek Covid 19 sa nám podarilo zorganizovať návštevu našej školy pre moju podporovateľku Lucku. Lucia, moji žiaci aj ja sme z tejto návštevy mali veľký zážitok a spoločné aktivity sme si užili.

Počas môjho pôsobenia v TFS som absolvovala stáž v Ceste von, kde som pomáhala pri tvorbe plánov pre výučbu slovenského jazyka pre Omamy.
Po ukončení programu som sa ako EU Aid dobrovoľníčka vybrala do Ugandy, kde sa naďalej venujem vzdelávaniu detí zo znevýhodneného prostredia a tiež práci s deťmi s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami.