Cabanová

admin

Katarína Cabanová

Pôsobisko:

ZŠ Svit a ZŠ Jelšava

Predmety:

Svit – anglický jazyk 3. a 9.ročník a Jelšava 2.ročník všetky predmety

Krúžky:

Chcem byť lepší

Považujem za benefit možnosť byť na dvoch školách počas dvoch rokov. Učiť angličtinu vo Svite bola radosť. Veľa sme sa hrali a deti ani nevedeli, ako sa pri tom učia jazyk. Ambasádorka TFS Nikola Lehotská, ktorá študovala v USA, ma oslovila s ponukou na spoluprácu cez etwinning, čo je portál pre medzinárodné spolupráce detí. Ja s piatakmi vo Svite a ona s piatakmi v USA sme pracovali na dobročinnej veci, ktorú sme medzi sebou zdieľali. My sme sa rozhodli pre burzu s oblečením, oni chceli pomôcť miestnemu útulku. Piataci sa naučili, prečo nie je dobré nakupovať lacné handry, ako to vplýva na ekológiu a ako sa to dá robiť inak. Od pani riaditeľky som dostala dôveru založiť školský parlament. Deťom sa podarilo presadiť zmenu zvonenia.
V Jelšave pracujem s druhákmi, aj keď to majú od prvého ročníka mimoriadne náročné a boli ukrátení o mnoho mesiacov školy, sú veľmi statoční a robia pokroky. Dôvod, pre ktorý som šla do školstva, sa mi tu potvrdil mnohonásobne. Bez rodičov, ich času, pozornosti a pomoci, je pre dieťa veľmi náročné zvládať školské povinnosti. Preto trávim veľa času s prácou s rodičmi. V lete chystám školenie pre rodičov a letnú školu pre deti, kde sa nám ,dúfam, podarí ísť aj na výlet a prespať v škole, čo sa im zdá mimoriadne vzrušujúce. Veľmi ďakujem podporovateľom CHFS, ktorí sa o mňa ako aj moje deti zaujímali a pomáhali aj peňažným, či vecným príspevkom. Takto sa nám podarilo zariadiť vlastnú triednu knižnicu, čo je veľké obohatenie pre deti. Neverili by ste ako si cez každú prestávku berú knihy, pozerajú a čítajú ich.

Dva roky v školstve vďaka TFS mi dovolili nazrieť do zborovní, riaditeľní, jedální, ale najmä do tried žiakov a zistiť, že sú všetci úžasní a majú potenciál byť úspešní. Niektorým menej, iným viac v tom treba pomáhať. A to je rola učiteľa. Spoznala som aj výborných učiteľov, ktorí ma inšpirujú. Najcennejšie pre mňa sú vzťahy a kontakty, ktoré som budovala. Naučila som sa nevzdať sa, čo mi bolo treba takmer denne v mojej práci. Zamilovala som sa do tejto práce, do práce učiteľa, ktorý je často jedinou nádejou dieťaťa.

Svojim podporovateľom veľmi ďakujem, že do toho išli so mnou. Vážim si každý jeden mail či stretnutie a podporné slovo, ktoré som od nich dostala. Pandémia nám naše plány nedovolila uskutočniť, avšak ďakujem Katke za herecký výkon mojej priateľky, ktorá zabudla čítať a potrebovala od nás pomoc, čo sme zrealizovali v rámci online hodiny. ˇˇĎakujem všetkým, ktorí mi poslali knihy, hračky, zápisníky, perá, finančné dary, ktoré veľmi pomáhajú motivácii a vzťahu ku knihám.

Stáž sa mi nepodarilo absolvovať, tak som robila letný tábor iba svojim dvom deťom. Ráno chodím do práce s radosťou, čo sa mi nestalo asi nikdy predtým v iných zamestnaniach a tak ostávam učiť. Budem pracovať na posune mojich žiakov a na tom, aby z nich boli hlavne dobrí ľudia.