Chalupka

admin

Rado Chalupka

Pôsobisko:

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice – Luník IX

Predmety:

Matematika (5. až 9. ročník), informatika (6. a 8. ročník)

Krúžky:

Legorobotika, doučovanie matematiky

Počas dvoch rokov na škole som organizoval krúžky, exkurzie a výlety, z ktorých majú deti zážitky a inšpirácie, ktoré by inak nezískali. Pomáhal som im objavovať, čo sú ich silné stránky a ako na nich môžu stavať. V prvom roku som bol triednym učiteľom deviatakom, z ktorých takmer všetci pokračujú na strednej škole, vrátane maturitných odborov. V druhom roku som bol triednym učiteľom piatakom. Som hrdý na to, že sa mi podarilo získať dôveru detí a niektorých motivovať tak, že so mnou pravidelne dobrovoľne po škole ostávali na doučovaní. Cez leto sme na škole zorganizovali letnú školu, aby sme zvýšili motiváciu detí po dlhom obmedzení prezenčnej výuky. Na základe skúseností z letnej školy sme na škole zaviedli školský motivačný systém, prostredníctvom ktorého každý týždeň odmeňujeme najaktívnejších žiakov a triedy. Na základe skúseností z rôznych spôsobov výuky počas pandémie sme navrhli zmenu organizácie vyučovania najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, spojili sme sa s inými podobnými školami a podali návrh na ministerstvo školstva, aby sme nami navrhnutú zmenu organizácie mohli experimentálne overovať počas najbližších dvoch školských rokov.

Dva roky v TFS vo mne naštartovali silnú túžbu aktívne prispieť k zmenám na našej škole a v celom systéme vzdelávania. Vycvičil som si trpezlivosť, naučil som sa, ako vysvetľovanie učiva prispôsobiť aktuálnej úrovni žiakov a vycibril schopnosť komunikovať. Najcennejšie čo si so sebou odnášam je komunita; a teda vzťahy s mojimi žiakmi a ich rodičmi, s účastníkmi, kolegami, TFS tímom a mojimi podporovateľmi.

Svojim podporovateľom veľmi ďakujem, že do toho išli so mnou. Vážim si každý jeden mail či podporné slovo, ktoré som od nich dostal. Veľmi mi pomáhalo, že sa zaujímajú o moju prácu a držia mi na mojej ceste päste.

Na našej škole som rozbehol niekoľko projektov a získal podporu z viacerých grantov. V rozbehnutých aktivitách chcem pokračovať aj v ďalších rokoch, preto som sa rozhodol, že na škole budem učiť aj naďalej.