Deliová

admin

Martina Deliová

Pôsobisko:

ZŠ Turňa nad Bodvou + ZŠ Luník 9

Predmety:

4. ročník: SJL, matematika, prírodoveda, vlastiveda, triednictvo, informatika, výtvarná v., etická v., telesná v., pracovné v.

Krúžky:

Pochopila som, že školstvo potrebuje akútnu zmenu a musia ho prestať ovplyvňovať akademici, teda ľudia, ktorí zo školy prešli rovno do školy a prípadne do úradu, pretože reálny svet, s jeho reálnym pracovným trhom, má úplne iné nároky. Ak chceme vychovávať deti pre reálny svet, tak najlepšiu skúsenosť s ním majú ľudia z reálneho sveta. Tá zmena ale vyžaduje trpezlivosť, nasadenie, vytrvalosť a dobré know-how. A to isté som potrebovala aj ja, na každej odučenej hodine. Priamym učením som získala fantastický vhľad do toho, čo sa reálne deje vo vzdelávaní detí, a ako to prebieha. Som vďačná, že som na tejto ceste mala silný oporný bod v TFS komunite.

Zažila som dve rozdielne triedy. Za najväčší úspech považujem, že ma aj v jednej aj v druhej triede najväčší lapaji, zhruba po mesiaci, upozornili, že sa polepšili a už sú dobrí. Boli si vedomí zmeny, ktorá sa v nich udiala a bolo im s tou zmenou dobre. Svoju energiu začali využívať pozitívnym spôsobom. Ostať po škole sa stalo pre všetkých výsadou a nie trestom. Radi sme spolu trávili čas, v Turni sme pochodili všetky turistické body v okolí. Podarilo sa mi získať si aj dôveru rodičov, čo sa prejavilo tým, že na výlet do Košíc išli skoro všetky deti a rodičia sa nebáli pustiť ich so mnou do “bieleho” sveta, plného predsudkov. Ako mame sa mi s ostatnými mamami komunikovalo ľahko a vytvorilo to aj pár kamarátstiev. V Turni sme sa naučili vytvoriť si politickú stranu a pravidelne voliť a deti prirodzene prešli do koalícií 🙂 Cez prestávky sa dohovárali, kto bude predsedom triedy, atď. Počas karantény som s nimi prešla do Facebookového priestoru, pretože deti nemali vybavenie a softvér na čokoľvek iné. Na Luníku sa mi podarilo vytvoriť atmosféru spolupráce nielen medzi žiakmi v triede, ale aj medzi kolegyňami na našej chodbe, pričom ide o vekový záber od 30 do 75 rokov. Dámy začali na jednej chodbe zdieľať svoje know-how, otvárať sa a pomaly prechádzame z negatívneho postoja do pozitívneho. Aktuálne napomáham pri školeniach, ktoré na našej škole pre učiteľov organizuje TFS. Spolupracovala som aj na natáčaní videa pre MŠVVaŠ, zameraného na aktivity v triede, na posilnenie zručností a charakteru detí. Veľmi sa teším zo začínajúcej spolupráce s Cestou von na zabezpečení prvej omamy pre Luník.

Pochopila som, že školstvo potrebuje akútnu zmenu a musia ho prestať ovplyvňovať akademici, teda ľudia, ktorí zo školy prešli rovno do školy a prípadne do úradu, pretože reálny svet, s jeho reálnym pracovným trhom, má úplne iné nároky. Ak chceme vychovávať deti pre reálny svet, tak najlepšiu skúsenosť s ním majú ľudia z reálneho sveta. Tá zmena ale vyžaduje trpezlivosť, nasadenie, vytrvalosť a dobré know-how. A to isté som potrebovala aj ja, na každej odučenej hodine. Priamym učením som získala fantastický vhľad do toho, čo sa reálne deje vo vzdelávaní detí, a ako to prebieha. Som vďačná, že som na tejto ceste mala silný oporný bod v TFS komunite.

Som vďačná za možnosť stretnúť sa a byť v kontakte s mojimi podporovateľmi. Ďakujem za lego a basketbal do triedy, zimné bundy a čižmy pre deti, za výlet do Košíc a za tlačiareň, moju najpoužívanejšiu pracovnú pomôcku, po počítači. No najviac za komunikáciu a záujem. Bolo príjemné cítiť, že mi kryjú chrbát.

Kvôli pandémii sa mi nepodarilo absolvovať stáž a dúfam, že sa na ňu dostanem tento rok. Priala by som si stážovať pre Cestu von alebo MŠVVaŠ, pod Martinom Krížom. Keďže moje učenie prerušila pandémia a pozitívne ma zasiahla možnosť priamo ovplyvňovať dianie prostredníctvom výchovy a vyučovania, ostávam učiť.