Durčáková

admin

Veronika Durčáková

Pôsobisko:

ZŠ Kecerovce

Predmety:

2.stupeň: Anglický jazyk, Telesná a športová výchova + triednictvo siedmakov

Krúžky:

1. rok- Tanečný aerobik (2. stupeň), 2. rok – naplánovaný bol Dobrodružný krúžok, nevyšlo to však kvôli situácii.

Počas prvého roka na škole som sa s mojou triedou (v prvom roku) ešte šiestakov snažila pracovať na sebakontrole a tímovosti. Prostredníctvom pravidelných, často individuálnych, diskusií, reflexií a dotazníkov so žiakmi som začala vnímať malé napredovanie v týchto charakterových vlastnostiach. Pandemická situácia nám v tomto napredovaní veľmi nepomohla, preto sme sa začali sústrediť viac na pravidelnosť denného režimu žiakov a budovanie väčšej zodpovednosti v učení sa. To sa stalo jednou z kľúčových vecí, na ktoré som sa zameriavala aj počas druhého (pandemického) roka. Okrem iného, som sa stala koordinátorkou žiackej školskej rady a spolu s ďalšími kolegami a za podpory vedenia sa nám podarilo so žiakmi zrealizovať projekt: Triedne knižnice. Žiaci na zasadnutí vytvorili pravidlá spolu s dôsledkami používania týchto nových atraktívnych kníh s policami v triedach a spôsob fungovania knižníc odprezentovali na porade pre učiteľov. Stali sa tak zodpovednými za používanie triednych knižníc a motivovanie spolužiakov k čítaniu.

Dva roky v programe TFS mi priniesli, okrem komunity veľmi inšpiratívnych a zapálených ľudí, aj veľa príjemných, no aj náročných situácií. Práve vďaka týmto náročnejším situáciám som sa mnohému naučila. Osvojila som si asertívnu komunikáciu s rodičmi žiakov a zvládanie konfliktov, nadobudla som zručnosti, týkajúce sa vyučovacieho procesu, sebareflexie, spätnej väzby a tiež širšie vedomosti v oblasti školstva. Práve školstvo a vzdelávanie je oblasť, ktorej sa chcem naďalej venovať a získať viac skúseností v mentoringu, cez letnú pracovnú stáž na Basecampe TFS na pozícii peer mentorky.

  1. S podporovateľkou- ambasádorkou Zuzkou Sojkovou sme so žiakmi zo žiackej školskej rady pripravili vystúpenie na OC 2019 v Bratislave.Tiež nám Zuzka pomohla s projektom s knihami do triednych poličiek. 
  2. Ešte vo februári minulého roku sme plánovali aktivitu s podporovateľkou Žofiou Žigovou o čínskom jazyku a písme, keďže sa tejto t

V lete absolvujem stáž ako peer mentor na Basecampe, v ktorej, verím, využijem už nadobudnuté zručnosti a získam tiež nové skúsenosti, ktoré budem môcť využiť vo svojom ďalšom smerovaní v práci.