Dušeková

admin

Eva Dušeková

Pôsobisko:

ZŠ Chminianske Jakubovany

Predmety:

1. rok na škole: Chémia – 7. a 8. ročník, Biológia – 6., 7. a 8. ročník, Fyzika – 6. ročník, Informatika – 5., 6., a 8. ročník.
2. rok na škole: Chémia – 7., 8. a 9. ročník, Biológia – 7. ročník, Matematika – 5. ročník, Anglický jazyk – 7. a 9. ročník

Krúžky:

Mladý vedátor

Počas môjho prvého roku pôsobenia na škole som sa snažila o zakomponovanie pokusov do vyučovacieho procesu na hodinách chémie a fyziky a o prepojenie týchto predmetov s každodenným životom mojich žiakov, čoho cieľom bolo zvýšiť ich zvedavosť a lepšie pochopenie prírodovedných predmetov. Dôkazom zmysluplnosti takýchto hodín bol záujem žiakov a ich aktivita na hodine. V druhom roku aj v dôsledku nečakanej pandemickej situácie sme sa so žiakmi zamerali na zlepšenie čitateľskej gramotnosti. Žiaci, ktorí sa aktívne zapájali na hodinách a pravidelne sa zúčastňovali hodín počas “dištančnej výučby” v malých skupinách zvýšili svoju čitateľskú gramotnosť v priemere o 16%, resp. si udržali svoju úroveň čitateľskej gramotnosti aj napriek obmedzenému prístupu k plnohodnotnému vyučovaciemu procesu za posledný rok. Pravidelnejšiu dochádzku žiakov pomohlo podporiť budovanie vzťahov s rodičmi cez rôzne komunikačné kanály a ich pravidelné informovanie o aktuálnej situácii na škole. V spolupráci s kolegami na škole (telocvikár, školník) a pani riaditeľkou sa nám podarilo zrealizovať workoutové ihrisko a vytvoriť tak priestor na cvičenie pre žiakov, čo nám čiastočne pomohlo vykompenzovať chýbajúcu telocvičňu na škole.

2 roky na škole mi priblížili a pomohli lepšie pochopiť neľahkú situáciu v našom školstve, ktorú pandemická situácia ešte znásobila, a tým zvýšila aj môj level frustrácie. Táto skúsenosť ma naučila flexibilnejšie riešiť neočakávané situácie a sústrediť moju pozornosť na veci, ktoré viem ovplyvniť a zbytočne sa nezaťažovať vecami, ktoré nemám pod kontrolou. Taktiež táto situácia vyzdvihla potrebu konzistentnosti vo vyučovacom procese na to, aby boli žiaci schopní napredovať, čo si častokrát vyžadovalo aj obrovskú dávku trpezlivosti. Veľmi cennou skúsenosťou a prínosom do môjho života sú vzťahy a spolupráca s kolegami, žiakmi a ich rodičmi, ako aj s celou komunitou TFS.

Mojim podporovateľom som vďačná za ich podporu a prejavenie dôvery v moje schopnosti na tejto dvojročnej ceste. Ďakujem im za povzbudivé osobné stretnutia, maily a telefonáty. Veľmi ma potešilo osobné stretnutie a povzbudivé slová pani ombudsmanky Márie Patakyovej, Veroniky Michálkovej, Samuela Briškára, ako aj povzbudivý videohovor s Luciou Gallo. Už len to, že som vedela, že za mnou stoja ľudia, ktorým záleží na budúcností detí, a že si aj napriek svojej práci a rodinám našli na mňa čas, bolo veľmi prínosné a dodávalo mi to energiu a odhodlanie aj v ťažších okamihoch.

Po nasatí informácií a zažitých skúsenostiach z nášho školstva mám aj naďalej víziu pracovať v oblasti prevencie zdravia. V období pandémie som mala príležitosť zapojiť sa na našej škole do organizovania testovania kloktacími testami a pozrieť sa tak na žiakov cez filter zdravia a zdravotnej gramotnosti. Zaujala ma myšlienka a vízia “Zdravých regiónov” a rada by som načrela aj do tejto oblasti a urobila si komplexnejší prehľad o danej problematike zdravia marginalizovaných rómskych komunít.