Kudla

admin

Tomáš Kudla

Pôsobisko:

ZŠ Budimír

Predmety:

Anglický jazyk – 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,ročník; Občianska náuka – 8.ročník, Informatika – 5 ročník

Krúžky:

Športový krúžok pre prvý aj druhý stupeň

Počas dvoch rokov na škole som sa snažil ukazovať deťom moderné spôsoby, ktorými sa mohli učiť anglický jazyk. Vďaka týmto spôsobom boli deti veľmi motivované pracovať, čo sa ukázalo napríklad v triede siedmakov, ktorí sa za jeden rok dokázali posunúť z čítania a počúvania z úrovne A1 na úroveň A2. Dokázali v priemere prečítať jednu zjednodušenú anglickú knihu mesačne, rovnako sa ich schopnosť rozprávať výrazne zlepšila. Deti sa posunuli aj vo vytrvalosti, ktorú som s nimi každý deň budoval množstvom času stráveného s jazykom. Viac ako 50% tejto skupiny siedmakov dokázalo s jazykom tráviť v priemere viac ako 5 minút denne. Ich vytrvalosť sa ukázala aj počas obdobia dištančného vzdelávania, kedy sa až 88% žiakov vyjadrilo, že počas online vyučovania sa naučili minimálne toľko, čo by sa naučili počas klasického vyučovania v škole. V rámci triednictva s prepojením na občiansku náuku sa nám podarilo ísť na výlet do Bratislavy, kde sme navštívili parlament. Zúčastnili sme sa predstavenia v divadle a výstavy. Na úrovni školy sa mi podarilo zorganizovať školenie pre učiteľov “Ako sa učiť cudzí jazyk sám”.

Tieto dva roky mi pomohli sa utvrdiť v presvedčení, že školstvo je oblasť, ktorej sa chcem dlhodobo venovať. Mal som možnosť navnímať školské prostredie, ktoré funguje a kde je kolektív učiteľov, ktorý chce na sebe pracovať. Veľkou inšpiráciou bolo pre mňa vedenie, ktoré ma celú dobu motivovalo a podporovalo. Vycvičil som si svoju vytrvalosť a trpezlivosť pri každodennej práci s deťmi. Najcennejšia vec, ktorú si z programu odnášam, je kolektív ľudí, ktorý je podobne nastavený a má chuť pracovať na zlepšovaní seba a spoločnosti prostredníctvom vzdelávania.

Veľmi si vážim návštevu môjho podporovateľa Juraja Kováča, ktorý prišiel na hodinu angličtiny u siedmakov. Jeho prízvuk a plynulá angličtina deti zmiatla, čo spôsobilo, že s ním celú hodinu komunikovali po anglicky. Za najväčší prínos tejto návštevy považujem fakt, že vďaka Jurajovi sa u detí prehĺbilo presvedčenie, že aj Slovák sa môže tak výborne naučiť anglický jazyk, až je to na nerozoznanie od skutočného Angličana. Druhý veľký prínos bol v tom, že deti mali možnosť využiť svoje nadobudnuté vedomosti z angličtiny priamo v praxi.

V rámci stáže som vypomáhal v anglickom tábore, ktorý sa organizoval na našej škole. Táto skúsenosť mi poskytla iný pohľad na vyučovanie angličtiny predovšetkým malých detí. V rámci ambasádorstva mám v pláne pokračovať na škole v Budimíre, kde sa okrem vyučovania detí chcem venovať aj učiteľom a im poskytnúť jazykový mentoring, vďaka ktorému budú môcť pracovať na zlepšovaní sa vo svojej angličtine.