Nečasová

admin

Petra Nečasová

Pôsobisko:

ZŠ Nejedlého 8, Bratislava

Predmety:

2. a 3. ročník – slovenčina, angličtina, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, telesná a hudobná výchova
4. ročník – angličtina
6. ročník – angličtina

Krúžky:

S Peťkou bez päťky – doučovanie z matematiky pre 1. stupeň

S mojou triedou sme pracovali predovšetkým na sebakontrole. Dostala som totiž zmesku 25 veľmi živých detí, ktoré vždy majú čo povedať a cítia potrebu prejaviť sa, bez ohľadu na to, či je to v danej chvíli vhodné. Z prvotných siedmich minút čakania, kým sa všetci utíšia a nachystajú sa na hodinu, sme sa dopracovali až na 21 sekúnd po zvonení! 🙂 Veľké rozdiely v prospechu predovšetkým v matematike sa podarilo zotrieť vďaka doučovaniam, ktoré si deti sami pýtali a poctivo na ne každý týždeň chodili.

 

Veľmi sa teším z rozvoja čitateľskej kultúry, ktorý sa v našej triede podaril najmä vďaka triednemu čitateľskému kútiku. Deti si z neho požičiavajú knižky cez hodiny, keď sa im podarí rýchlo vypracovať zadané úlohy, cez prestávky a takisto aj na doma.

 

Na kultivácii školskej knižnice sme pracovali spolu s kolegyňou z TFS Katarínou Ružičkovou – vyradili sme desiatky zastaralých, neatraktívnych a pre školskú knižnicu celkom irelevantných titulov a získali nové knižky prostredníctvom grantu.

Vďaka skúsenosti z TFS som zistila, že stáť pred tabuľou je celkom o inom, než som si predstavovala, keď som sama sedela v lavici. Chcela by som povedať, že som v sebe objavila nekonečnú trpezlivosť, ale žiaľ, tá je stále konečná, hoci oveľa väčšia, silnejšia a pevnejšia než kedykoľvek predtým. 🙂 Naučila som sa byť odolná a nerozčuľovať sa kvôli zbytočnostiam a tiež som sa naučila počúvať a rozumieť(!) trom 9-ročným ľuďom naraz. Naučila som sa oceňovať dvojminútové momenty samoty a pokoja, keď k nim sem-tam došlo (zväčša na WC) a úprimne sa tešiť z malých veľkých každodenných radostí (chlapec, čo nonstop vyrušuje, dnes pekne pracuje a hlási sa; dievčatko, čo mávalo štvorky z diktátu už má len 3 chyby; deti kričia EEEŠTE!, keď im prestanem nahlas čítať z knihy, lebo o chvíľu bude zvoniť; mamička, ktorá mi po telefóne povie, že je so mnou veľmi spokojná a dúfa, že jej dvojičky budem učiť aj na druhom stupni…).

 

Skúsenosť v TFS ma nakopla, aby som si spravila doplňujúce pedagogické štúdium a zostala učiť naďalej. Hoci to už bude na inej škole a s inými deťmi, chcem naďalej svojou troškou prispievať k tomu, aby nám na Slovensku vyrastali schopní, zodpovední, sebavedomí a ohľaduplní ľudia, ktorí majú priestor rozvíjať sa v akomkoľvek smere, pre ktorý sa rozhodnú.

 

Mimoriadne vďačná som za všetkých ľudí, ktorých som počas svojej TFS cesty mala možnosť stretnúť – či sú to účastníci programu z mojej alebo iných kohort, mentori a členovia TFS tímu, podporovatelia v CHFS, školitelia z tréningov, kolegyne zo školy, a samozrejme skvelé deti a ich zlatí rodičia.

Veľmi sa teším, že sa podaril aspoň jeden deň s aktivitami s CHFS podporovateľkou v škole, a to so Silviou, ktorá si pre mojich (vtedy) druhákov pripravila pestrý workshop o tímovej spolupráci a pre šiestakov na angličtinu nachystala pútavú session s názvom Personal Branding. Následná návšteva sídla DELL sa však už z pochopiteľných dôvodov nepodarila. Workshopy v škole nám totiž vyšli na konci februára 2020, teda presne týždeň pred tým, ako sa školy zavreli a začalo obdobie plné obmedzení a neistoty, ktoré s väčšími či menšími obmenami pretrváva až dodnes.

 

Veľmi oceňujem možnosť zoznámiť sa prostredníctvom CHFS so všetkými svojimi podporovateľmi – Majkou, ktorá je jednou z TOP osobností slovenského školstva, má energiu aj skúsenosti za tucet ľudí a viem, že spolu budeme v intenzívnom kontakte aj v budúcnosti; Jankou, ktorá zažila TFS na úplnom začiatku a pomohla mi vidieť, ako veľmi sa program od svojich začiatkov posunul; Tomášom, s ktorým sa dá baviť na nekonečné množstvo tém od bicyklov cez vzdelávacie neziskovky po monitorovanie výkonnosti investičných fondov; Ivette, s ktorou máme svetový rekord v dĺžke dohadovania sa na spoločnom venčení psov :), Marekom, ktorý v mnohom zodpovedá mojím predstavám o mne samej v budúcnosti a Milanom, ktorému, hoci žije ďaleko a neustále lieta po svete, stále záleží na tom, aby všetky deti na Slovensku mali šancu v živote uspieť.

V lete po prvom roku som aktívnejšie pomáhala Cyklokoalícii, na ktorú som počas školského roka nemala čas. Podieľala som sa na príprave kampane k súťaži Do školy na bicykli, ktorá síce prebehla už niekoľkokrát, no až v roku 2020, kedy sa jej organizácie chopila Cyklokoalícia, nadobudla atraktívnejšiu podobu a začala naplno využívať svoj potenciál.

 

Školská mobilita a bezpečné priestory v okolí škôl sú oblasťou, ktorej sa chcem venovať aj v budúcnosti. Lebo tak ako majú právo na kvalitné vzdelanie a lepšiu budúcnosť všetky deti bez ohľadu na to, kde sa narodia, tak majú právo na bezpečnú a pohodlnú cestu do školy bez ohľadu na to, aký dopravný mód si zvolia.