Palkovič

Viera Kočtúchová

Filip Palkovič

Pôsobisko:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Predmety:

Slovenčina, angličtina, občianska náuka, dejepis

Krúžky:

Žiadne

Ku žiakom som sa snažil pristupovať s rešpektom a rovnaký rešpekt som od nich očakával aj ja. Byť férovým hráčom, dodržať sľuby, ospravedlniť sa za chyby. Študenti isto doteraz spomínajú na moje testy, ktoré sa začínali čestným prehlásením, že nebudú podvádzať. Nie som si istý, či som ich významne posunul akademicky – bývalé žiačky mi minule napísali, že majú test z ANJ a tentokrát sa musia NAOZAJ učiť. Takže môj dopad na žiakov a na školu ukáže až čas 😉 Som ale rád, že sa mi podarilo v spolupráci so študentami spraviť v škole čitateľský kútik. Pri fundraisingu sme si užili kopu srandy, najviac nás bavil koláčový deň. Kútik slúži svojmu účelu – LED podsvietenie síce spôsobilo, že to tam vyzerá skôr ako v bare, žiaci si tam chodia najmä nabíjať mobily, ale na niektorých z nich hádam kniha z police žmurkne! Alebo spadne.

Zistil som, že sa dokážem zlepšovať vo veciach, ktoré ma bavia. Vystúpenie mimo komfortnej zóny býva niekedy bolestivé, ale osožné. Začalo ma znovu baviť vzdelávanie a sebarozvoj. Spoznal som mnohých inšpiratívnych ľudí, či už v škole medzi študentami, kolegami, ale aj v sieti TfS a CHfS. Bol to pre mňa po rokoch v korporáte kariérny obrat, ktorý mi pozitívne zmenil život.

Aktivita s CHFS podporovateľmi bola obmedzená pre covid a karanténu, ale najmä z dôvodu pracovnej vyťaženosti podporovateľov. So Sylviou Ličkovou sa nám podarilo spraviť online workshop pre prvákov o tom, ako si napísať dobrý životopis a motivačný list. Cením si, že mi podporovatelia významne prispeli na projekt čitateľského kútika. Chválim aj CHfS fond, je to dobrá výpomoc.

V budúcnosti chcem pracovať na zmysluplných projektoch v edukatívnej branži aj mimo nej. Ak mi v tom chcete pomôcť, príliš to neriešte a na začiatok ma pozvite na dobrú kávu. Čistý čil, priatelia.