Petrášová

Viera Kočtúchová

Darina Petrášová

Pôsobisko:

ZŠ s MŠ Terňa

Predmety:

Anglický jazyk – 6. až 9. ročník
Geografia – 6. až 9. ročník
Triednictvo – siedmaci a ôsmaci

Krúžky:

Francúzština

So žiakmi na škole som pracovala so zvyšovaním sebavedomia v angličtine – snažila som sa zlepšiť ich vzťah k cudzím jazykom, vytvárať cestovateľské ambície a odbúravať strach z rozprávania. Niektorí sa prestali báť angličtiny a chceli by vycestovať či spoznávať cudzie krajiny. S mojimi siedmakmi a ôsmakmi, ktorým som bola dva roky triedna, sme pracovali najmä na dochádzke. Učili sme sa plánovať dopredu a prenášať zodpovednosť postupne na samého seba. K tomu bola potrebná pravidelná komunikácia s rodičmi v komunite a samozrejme budovanie vzájomnej dôvery. Najviac hrdá som bola na momenty, kedy sa dokázali premôcť, priznať si chybu, ospravedlniť sa či vedome si zvoliť náročnejšiu cestu. Jeden z najkrajších zážitkov pre nás bol koncoročný výlet do Košíc, kedy zažili prvú cestu vlakom, cestu košickou MHD, návštevu ZOO a centra mesta 🙂

Dva roky pôsobenia na mojej škole ma naučili najmä pracovať s chybou. Spočiatku bolo pre mňa náročné zmieriť sa s každodennými zlyhávaniami, no potrebovala som zistiť, že aj oni sú súčasťou života. Takisto som zistila, že aj decká veľmi rýchlo zabúdajú a dávajú druhé aj tretie šance 🙂 Do budúcna je pre mňa aj neoceniteľná skúsenosť práce s marginalizovanou rómskou komunitou, či už s mojimi žiakmi alebo s ich rodičmi. Boli to dva intenzívne roky, kde som každý deň získavala nové obzory, zručnosti a uhly pohľadu na svet.

Decká s radosťou spomínajú na návštevu Danky Sochorovej, mojej podporovateľky a ich bývalej triednej učiteľky. Porozprávala nám o svojej práci v Martinuse a priniesla nám aj zaujímavé knižky, ktoré si v triede našli svojich čitateľov. Od Katky Koščovej, Juraja Jurčíka a Lukáša a Lucky Ivicových dostali milé pohľadnice a písané pozdravy. Veľmi povzbudivé boli pre mňa aj telefonáty a online stretnutia, kedy som naozaj pocítila podporu a záujem ľudí, ktorí nepôsobia v školstve, no každodenná realita a úskalia v škole ich napriek tomu zaujímajú, čo je úžasné.

Po prvom roku v programe som absolvovala stáž v Ceste von, kde som spolupracovala tvorbe lekcií slovenského jazyka pre Omamy. V budúcnosti by som sa rada venovala téme MRK, či už v neziskovej organizácii alebo na úrovni štátu. Nevylučujem ani návrat k učeniu, keďže som si dorobila DPŠ a hoci bolo moje pôsobenie na škole náročné, videla som v tom veľký zmysel.