Rosinová

admin

Anna Rosinová

Pôsobisko:

ZŠ Školská, Handlová

Predmety:

Matematka – 5,6,7,8 ročník; Fyzika 6 ročník

Krúžky:

len minulý rok triedny krúžok, potom skôr doučovania

Počas pôsobenia na škole som sa najviac zameriavala na svoju triedu, ktorá je veľmi živá a plná silných osobností. Do niektorých vzťahov som investovala naozaj veľa, kým sme sa spoločne naučili vychádzať. Kľúčovým momentom bolo začať budovať zodpovednosť žiakov za svoje správanie, čo sme robili pomocou zamyslení na začiatku a konci hodiny. Toto nám pomohlo aj počas dlhého obdobia online vyučovania, kedy bolo nevyhnutné pracovať s vnútornou motiváciou žiakov a zameriavať sa na pozitívne veci, ktoré sa im darili. Počas vzdelávania doma som sa snažila vytvárať aktivity, pri ktorých by sme sa stretli a spríjemnili si čas – spoločné pozeranie filmov, vianočné pečenie, či rôzne hry alebo vianočnú šifrovanú poštu.

Veľmi peknou akciou, ktorú sa mi s pomocou vedenia podarilo zorganizovať bolo zapojenie sa do kampane “Do školy na bicykli”, kedy žiaci počas dvoch týždňov chodili na bicykloch a kolobežkách do školy.

Vďaka dvom rokom v účastníckom programe som súčasťou komunity, ktorá má túžbu zlepšovať slovenské školstvo a v ktorej nachádzam mnoho inšpiratívnych ľudí, s ktorými môžem v budúcnosti spolupracovať. Omnoho lepšie poznám náš školský systém a to, aké náročné je byť dobrým učiteľom. Zblízka poznám príbehy rôznych detí, z rôznych prostredí, ktoré som si pred tým ani nevedela predstaviť. V neposlednom rade poznám lepšie seba – svoje silné stránky aj svoje limity.

Podporovateľom ďakujem za dôveru a spoluprácu pri zlepšovaní školstva. Veľmi pekným zážitkom pre mňa bola návšteva podporovateľa Maroša Janča na škole, a som za ňu o to vďačnejšia, že sme ju stihli ešte pred koronou. Deťom to dalo stretnutie s niekým iným ako učiteľom, možnosť pýtať sa na všetko možné o živote v Londýne, motiváciu, prečo sa učiť po anglicky a dôkaz, že aj z malého mesta sa môžu dostať kam budú chcieť.

Absolvovala som krátku stáž na ministerstve školstva – odbor regionálneho školstva u pani Sládečkovej. Mala som možnosť byť účastná na rôznych poradách a zblízka vidieť ako funguje spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami a ministerstvami. K pochopeniu problémov z prostredia školy to bolo veľmi dobré doplnenie pohľadu “zhora”. Témou, ktorá ma veľmi zaujíma je vzdelávanie nových učiteľov – zvládnuť prvé roky učenia bez podpory, akú som mala ja, si viem len ťažko predstaviť.