Ružičková

admin

Katarína Ružičková

Pôsobisko:

ZŠ Nejedlého 8

Predmety:

Matematika, Anglický jazyk

Krúžky:

Technický krúžok “Formula”, doučovanie z matematiky, Filmový klub

Systematické budovanie vytrvalosti u žiakov a žiačok, podpora v akademickom zlepšovaní prostredníctvom skupinových a individuálnych doučovaní. (Nielen) v rámci triednických hodín som sa sústredila na charakterové vzdelávanie.

Pustila som sa do renovácie a podarilo sa mi získať finančný grant na kúpu nových titulov do školskej knižnice. Okrem iného som viedla Filmové večery na škole a krúžok Greenpower.

 

Podarilo sa mi zorganizovať workshop o hoaxoch pre dve triedy s externým facilitátorom Vladimírom Šnidlom.
Úzko som spolupracovala so sociálnou ubytovňou Fortuna- zapojili sme sa do viacerých projektov, ako napríklad workshop o menštruácii, potravinovej pomoci, individuálnej podpory konkrétnych žiakov a najmä po vypunknutí pandémie, zapojenie sa do projektu v rámci prevencie menštruačnej chudoby. 

Tieto dva roky mi pomohli posunúť sa míľovými krokmi vpred či už profesijne alebo osobnostne. Veľmi som sa zlepšila v time-managemente, v komunikácii vrátane asertivity, zvládania náročných rozhovorov a spätnej väzbe.

Rovnako sa mi podarilo viac rozlišovať sféru záujmu od sféry vplyvu. Podarilo sa mi vybudovať si odolnosť voči náročným situáciám a prekážkam a to aj vďaka silnej komunite a silným priateľstvám s inými účastníkmi a účastníčkami, ktoré som utužovala aj v rámci mojej formálnej pozície Cohort representative.

Môj podporovateľ Lukáš Fila mi poskytol kontakt na Vladimíra Šnídla, ktorý na našej škole zorganizoval 2 workshopy o hoaxoch. Lukáš rovnako venoval knižky do školskej knižnice. S ostatnými podporovateľmi a podporovateľkami sa mi bohužiaľ nepodarilo zorganizovať iné akcie kvôli pandémii. Počas mojej cesty mi však boli veľkou emocionálnou oporou

Po prvom roku som absolvovala stáž na Štátnej školskej inšpekcii. Po druhom roku sa chystám na stáž v pozícii mentorky pre novú kohortu TFS. Po ukončení môjho pôsobenia na škole by som rada zostala vo vzdelávaní a zvažujem viacero alternatív. V súčasnosti diaľkovo študujem Genderové štúdia na Karlovej Univerzite v Prahe. V rámci tejto témy, by som rada nadviazala spoluprácu s ambasádorkou TFS Zuzanou Bendíkovou v rámci Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde by som mala na starosti tvorbu a facilitovanie workshopov na tému sexuálnej výchovy pre rôzne cieľové skupiny. Ďalšou alternatívou je pokračovanie na pozícii mentorky v rámci TFS a rovnako rada by som našla spôsob, ako zostať v spolupráci so školou, na ktorej som pôsobila v rámci neformálneho vzdelávania.