Šimončič

admin

Adam Šimončič

Pôsobisko:

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Predmety:

Občianska náuka, etická výchova, spoločenská komunikácia, právna náuka – všetky ročníky, aplikovaná informatika – 3. Ročník

Krúžky:

Debatný

Počas mojich dvoch rokoch sme pracovali na rozvoji občianstva a ja som sa snažil čo najviac navnímať z generácie dnešných stredoškolákov. Taktiež som sa snažil pochopiť dôvody, prečo niektorí žiaci inklinujú k radikálnym až extrémistickým subkultúram ako napríklad Ultras.

Ako prvý účastník TFS som bol triedny učiteľ maturantov a zúčastnil som sa stužkovej slávnosti.

Dva roky na škole ma naúčili, že nezdar a frustrácia sú prirodzené, a že aj keď do niečoho vložíme 130% energie a nič nezanedbáme, tak sa naše plány môžu zrúcať na okolnostiach, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Netreba sa však tomu poddávať a treba to skúsiť znova.

Keďže skoro rok a pol sme strávili na dištančnom vzdelávaní, nebolo dosť času na to, aby som zrealizoval viacero vecí, ktoré som plánoval. Z toho dôvodu som sa rozhodol na škole ešte zostať. Chcem sa okrem iného venovať téme extrémizmu u mladých ľudí.