Skácal

admin

René Skácal

Pôsobisko:

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Luník IX, Košice

Predmety:

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk -6., 7., 8. a 9. ročník

Krúžky:

Knižnica

Počas mojich dvoch rokov na Luníku IX, som sa vo svojich triedach snažil sústrediť najmä na vytvorenie bezpečného prostredia pre žiakov v triede, aby mali optimálne nastavené podmienky pre ich akademický a osobnostný rast. Naučiť sa fungovať na spoločne dohodnutých pravidlách, zaviesť si rutiny v triede, ktoré budú fungovať a nájsť si správne metódy ako nenásilnou komunikáciou efektívne vracať žiakov do “želaného” akademického správania boli tie najväčšie výzvy. Potom sme už mohli pracovať na konkrétnych zručnostiach ako je reflexia, spolupráca a húževnatosť.

Dva roky priamej skúsenosti v školstve vo mne umocnili pocity frustrácie a nespravodlivosti voči tým najslabším. Vnímam to ako aktivizačnú frustráciu, aby som sa problémom školstva venoval aj naďalej. Aby som nevyznel ako skeptik, tieto dva roky mi priniesli najkrajšie zážitky a najzaujímavejšie skúsenosti. Mal som možnosť aktívne pracovať na svojich schopnostiach, nedokonalostiach a mal som obrovský priestor využiť aj svoje silné stránky. Boli to moje najnáročnejšie a najkrajšie dva roky v živote.

S podporovateľom sme rozbehli spoluprácu pri zbierke kníh a mobilov, ktorú sme odštartovali popri dištančnom vyučovaní.

Absolvoval som stáž ako mentor počas Basecampu 2020. Po programe sa chcem venovať mentálnemu zdraviu detí a ich well-beingu, takisto aj rozvoju emocionálnej a sociálnej inteligencii . Namierené mám do VÚDPaP.