Svetlošáková

admin

Lívia Svetlošáková

Pôsobisko:

ZŠ Školská, Handlová

Predmety:

Angličtina, Slovenský jazyk, hudobná, výtvarná – celý druhý stupeň, triedna 6.ročník

Krúžky:

Počas dvoch rokov som sa okrem akademických cieľov zamerala najmä na tie charakterové.

Zlepšovanie vzťahov medzi deťmi v triede a tiež s rodičmi. Kvôli častým konfliktom sme sa snažili vybudovať jeden tím a čo najviac využiť tímovú prácu. Najúspešnejšie sa nám darilo utužovať vzťahy počas spoločných aktivít. Navštívili sme múzeum a skanzen v Martine, chodili sme do kina, na kofolu, alebo spoločnú zmrzlinu.  Snažila som sa v nich budovať aj lokálpatriotizmus prechádzkami po okolí, zbieraním odpadkov v lese, alebo návštevou múzea v Handlovej. 

Akademicky sme zlepšovali čitateľskú gramotnosť (priniesla som do triedy knihy) a mali sme čitateľské poobedia v cukrárni, počas ktorých si každý priniesol to, čo práve čítal a spoločne sme diskutovali 🙂 

Vzťahy s rodičmi sa najviac upevnili počas spoločnej opekačky, alebo počas corony, kedy som viacerým deťom cez našich podporovateľov poskytla počítače. Často sme si volali kvôli technickej podpore, alebo len tak, ako sa deti majú.

Pre školu boli hlavným prínosom nové počítače, tablety, knihy z vydavateľstva Aktuell, či papier od Accenture. Počas nášho pôsobenia sa nám podarilo vybudovať aj školskú knižnicu z kníh od Martinusu.

 

Za najväčší zážitok označujem moje pôsobenie v TV relácii Školský klub, kde som mohla propagovať prácu svojich žiakov a aj našu školu. 

 

V rámci školy som založila školskú FB stránku. Zlepšilo to vzťahy medzi učiteľmi, dostali pocit zadosťučinenia a pochvaly za prácu s deťmi nielen od kolegov, ale aj rodičov, ktorá predtým absentovala. 

Zorganizovala som výlet do Zvolena a pozvala všetkých kolegov na Vianočé trhy a divadelné predstavenie: Škola základ života.
Mali sme online návševu: podporovateľku Sašku – architektku, ktorá nám porozprávala o dôležitosti tímovej práce. Zoznámili sme sa s architektonickými pamiatkami Handlovej a navrhovali, ako im dať novú šancu.

Navnímala som tragickú situáciu slovenského školstva a uvedomila si, že naozaj potrebuje komplexnú zmenu na viacerých úrovniach. Vďaka programu som sa posunula vo viacerých oblastiach, v komunikácii, práci s ľuďmi, či v projektovom riadení. Spoznala som množstvo úžasných ľudí, ktorým záleží na našich deťoch. Verím, že výsledky prinesie len kritická masa uvedomelých ľudí, ktorí vedia pomenovať problémy a majú odhodlanie spojiť sily a bojovať. Preto dúfam, že účastníkov TFS bude čo najviac.

Som vďačná za každého jedného podporovateľa. Niektorí mali možnosť prísť aj osobne, ako pán viceprimátor Handlovej – Radoslav Iždinský. Absolvovali sme spolu s deťmi prechádzku po náučnom chodníku okolo Handlovej. Spoluprácu TFS s mestom si veľmi pochvaľuje. Podarilo sa nám zorganizovať niekoľko prednášok aj pre ostatných učiteľov z Handlovej. Dokonca mi ponúkol prácu na mestskom úrade a bol by veľmi rád, kebyže ostanem pôsobiť v meste aj najďalej. 

Žiaci mali radosť aj z online hodiny s podporovateľkou Alexandrou Havránekovou, ako architektka im porozprávala o svojom povolaní a ukázala, ako si vážiť historické architektonické bohatstvo. Ostatným sa kvôli covidu nepodarilo prísť, ale podporovali ma aspoň telefonicky, alebo mailom.

Kvôli pandémii som nemala možnosť stážovať, ale za obrovskú skúsenosť považujem už spomínanú prípravu scenárov v relácii Školský klub a tiež moje neskoršie účinkovanie. Spoznala som komunitu zaujímavých ľudí a verím, že network, ktorý som získala mi umožní pracovať na zlepšení systému slovenského školstva aj naďalej, aj keď ešte nemám ujasnené, v akej oblasti chcem pôsobiť.