Členovia komunity

Change for Slovakia je komunita úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania a cítia, že chcú pre Slovensko urobiť ešte niečo viac.

Členovia komunity podporujú fungovanie nimi vybraného účastníka programu Teach for Slovakia symbolickým finančným a časovým príspevkom. Naši účastníci majú veľký líderský potenciál. Dva roky pôsobia ako učitelia v náročnom prostredí a svojou intenzívnou prácou menia životy detí. Náhľad do školstva využívajú v ďalších kariérach napr. v školstve, v politike či v biznise pre rozbeh potrebných systémových zmien.

Vyhľadať medzi členmi:

Stačí uviesť jeden údaj. Nezabudnite použiť diakritiku.

Michal Zwiewka

Lekár - klinický assesor v Spolkovom Inštitúte pre Vakcíny a Biomedicínske Lieky (Paul-Ehrlich-Institut), Langen, Nemecko

Myslím si, že mladí ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín nedostávajú pot …

Eliška Švastová

Vedkyňa (group leader) v Biomedicínskom centre SAV

Naše školstvo často krát nevychováva deti k samostatnému kritickému mysleni …

Jozef Janitor

Produktový manažér v Cisco Systems, CSR, NetAcad

Systém kvalitného vzdelávania pre všetkých považujem za kľúčový pilier pre …

Fiona Buidin

Teacher in Brussels and Ambassador Teach for Belgium

Because I attended the Basecamp 2019 as mentor and part of the team and the …

Miroslav Burdych

Orange Business Services, Konzultant sociálnych sietí a manažmentu znalostí

Ako dobrovoľník v Digital Skills a Superkóderi na škole , som navštívil via …

Tomáš Gliviak

Project Manager - Exponea

Vnímam, že školstvo je kľúčom ku dlhodobej zmene a zároveň je dlhodobo zane …

Ivana Hocková

Manažérka interného auditu

Verím, že iba kvalitným vzdelaním dostupným pre všetkých, dokážeme vytvoriť …

Žofia Zigová

Doktorandka na Univerzita Palackého v Olomouci

Myslím si, že vzdelanie je najdôležitejším predpokladom k pozitívnej zmene …

Ľuba Štubňová a Jakub Hron

Slido, Head of Customer Care / Sales manažér v cestovnej kancelárii Futbaltour

Myšlienka podporiť práve iniciatívu zameranú na vzdelávanie na Slovensku ná …

Patrícia Petrová

Talent Sourcer v Pilot: Hire Anywhere

Verím, že kvalitné školstvo je prvým krokom ku kvalitnej krajine a že k zme …

Barbora Olžbutová

Právnička Liga za ľudské práva/Human Rights League

Verím, že akákoľvek investícia do školstva nesie s sebou pozitívne dopady p …

Petra Jankovská

Projektová asistentka a koordinátorka o.z. Mareena

Pribúdajúce možnosti vzdelávania pre mladých som vždy brala ako veľký benef …

Martin Ševeček

Knowledge Manager - Exponea

Školstvo je spoločným menovateľom najdôležitejších výziev našej spoločnosti …