Anna Vilchová

  • V programe pôsobila na ZŠ Rokycany.

  • Učila triedu na prvom stupni.

  • Krúžky: divadelný a kulinársky

Anna pochádzam z Prešova, ale päť rokov žila v Londýne, kde študovala Európske štúdiá na University College London a následne promovala na London School of Economics v odbore rozvojový manažment. Prostredníctvom programu Erasmus strávila rok v Bruseli, kde stážovala na zastúpení Prešovského kraja. Na konci štúdia pracovala ako projektová konzultantka v oblasti medzinárodného obchodu a rozvoja.

Počas školy viedla Česko-slovenskú society na univerzite a dva roky bola jednou z organizátoriek LSE Central European Conference.

"Verím, že rozvoj sa nerobí od stola a že dobrým štrukturálnym zmenám musia predchádzať skúsenosti z terénu, a preto som sa rozhodla pridať do programu Teach for Slovakia."