Daniela Sochorová

  • V programe pôsobila na ZŠ s MŠ Terňa.

  • Učila predmety: matematika, anglický jazyk, kreatívne čítanie

  • Krúžky: Spolu ďalej (veľmi rôznorodý krúžok s mojou triedou - zameraný na spoluprácu, charakter, posilnenie tímového ducha v triede)

Študovala učiteľstvo matematiky a anglického jazyka v Košiciach a učiť chcela väčšinu svojho života. Motivovali ju k tomu pozitívne vzory učiteľov na ZŠ a SŠ a rozhodla sa, že aj ja takým vzorom chcem byť a nadchnúť iných.

Skúsenosti s prácou s deťmi naberala pri dobrovoľníctve počas letných táborov, kde pracovala ako animátorka a neskôr celý animátorský tím viedla.

Popri štúdiu spoluorganizovala matematický krúžok pre žiakov z málo podnetného prostredia. Tu robila výskum o rozvoji algoritmického myslenia. Výsledky tohto pozorovania následne pretransformovala do diplomovej práce.

"Práve táto skúsenosť ma motivovala zapojiť sa do Teach for Slovakia a prispieť k pozitívnej zmene v školstve na Slovensku."