Jano Horváth

  • V programe pôsobila na ZŠ Chminianske Jakubovany, Obchodná akadémia Dudova 4.

  • Učil predmety: matematika, informatika

  • Krúžky: LEGO Robotika

Diplomovkou o algoritmoch, ktoré v reálnom čase “nahrávajú myšlienky” priamo v mozgu, úspešne ukončil štúdium informatiky na University of Edinburgh. Stážoval v start-upoch aj v nadnárodných firmách. Čím dlhšie tam bol, tým viac sa sám seba pýtal: “To je všetko? Intelektuálne vyťažený, ale nesmierne pohodlný život?”

Učil mladších kolegov na prváckych IT predmetoch. Organizoval tínedžerské tábory na character development. Tieto skúsenosti mu dodali odvahu rozvíjať svoje nadšenie pre učiteľstvo. Túžba odovzdať, čo mu bolo dané, ho priviedla do Teach for Slovakia.

Do programu vstupoval s víziou, že svoje znalosti z univerzity a to, že rozumie ako funguje informatika, pretaví a zaujímavejšie podá deťom.