Mária Mydliarová

  • V programe pôsobila na ZŠ Rokycany.

  • Učila predmety: triedna učiteľka na prvom stupni, učila všetky predmety svoju triedu.

  • Krúžky: 1. rok: Hudobno-dramatický krúžok 2. rok: Brúsíme si jazýčky (SJL ako 2. jazyk, rozširovanie slovnej zásoby, základy logopédie)

Študijným pobytom v Írsku počas SŠ nadobudla skúsenosti a odvahu, ktoré zužitkovala na Luníku IX i v Rwande.

Vyštudovala angličtinu pre európske inštitúcie a ekonomiku v Košiciach. Časť štúdia absolvovala v Krakove a v Paríži, kde stážovala na slovenskej ambasáde. Veľa ju naučil Sokratov inštitút, Politická akadémia, ako aj práca v Divých Makoch a Človeku v ohrození.

"Balansovanie medzi svetom sofistikovanej diplomacie a autenticky drsnou realitou vylúčených komunít mám asi v povahe, preto ma baví hľadanie prienikov. Odvaha, úprimnosť a láska v rôznych situáciách prekonali strach, preto verím, že život má Zmysel (aj keď ho niekedy nedáva)."