Matúš Borš

  • V programe pôsobila na ZŠ Hlavná, Malčice.

  • Učil predmety: matematika, informatika, fyzika

  • Krúžky: ŠPORTOVÝ KRÚŽOK pre 2. stupeň (prvý rok); POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK (druhý rok)

Študoval inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na STU v Bratislave. Ako dopravný inžinier pracoval na projektoch diaľnic a ciest na Slovensku.

Od svojich 15 rokov sa angažuje v mládežníckom stredisku u Saleziánov v Petržalke. Verí, že deti z náročného prostredia potrebujú časté povzbudenie, pomoc a potiahnuť vo svojom živote.

"Vidím, že Teach for Slovakia je naozaj spoločenstvom ľudí, ktorí boli viac obdarení vo svojom živote, majú potrebu sa zlepšovať a pomáhať a formovať Slovensko. Mám rád životné výzvy a prácu v prospech tých, ktorí to potrebujú. Táto práca má zmysel a je potrebná pre celú slovenskú spoločnosť."