Peter Šinály

  • V programe pôsobil na ZŠ Komenského Svit.

  • Učil predmety: chémia, nemčina

  • Krúžky: DofE

Študoval politické vedy na Viedenskej univerzite, kde obhájil diplomovú prácu o rozdieloch vo vnímaní pravice a ľavice medzi Rakúšanmi a Slovákmi. Počas štúdia veľa cestoval, pracoval na Cypre či v USA, absolvoval študijné pobyty v Prahe a v Talline.

Odbornú prax získal na európskych oddeleniach Viedenského magistrátu a Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

"Do Teach for Slovakia som sa prihlásil, lebo som videl ako funguje školstvo v iných krajinách, a chcel som prispieť k tomu, aby aj to naše slovenské školstvo raz mohlo ísť príkladom svetu."