Petra Krajňáková

  • V programe pôsobila na ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce.

  • Učila predmety: matematika, anglický jazyk, informatika

  • Krúžky: Robotický krúžok pre druhý stupeň

Po štúdiu personálneho manažmentu na Slovensku a v zahraničí celý svoj život zasvätila školstvu a vzdelávaniu.

Pracovala so slovenskými a zahraničnými študentmi na jednej z najväčších slovenských vysokých škôl. Koordinovala Erasmus+ projekty pre konzorcium slovenských univerzít a súčasne pracovala ako externý hodnotiteľ Erasmus+ projektov.

"Do Teach for Slovakia ma doviedla túžba po zmene a chuť robiť niečo naozaj zmysluplné. Počas štúdia som si uvedomila, že súčasný vzdelávací systém nie je vyhovujúci a treba ho začať meniť od základov."