Radka Mikšík

  • V programe pôsobila na ZŠ Veľké Leváre.

  • Učila predmety: anglický jazyk, telesná výchova, geografia, občianska náuka, hudobná výchova

  • Krúžky: Novinársky krúžok, Soft skills

Vyštudovala JAMU v Brne, kde sa venovala najmä tvorbe pre deti. Aj vďaka TFS sa venuje problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, špeciálne v kontexte vzdelávania.

Je členkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, kde tvorí metodiky sexuálnej výchovy a workshopy pre žiačky, žiakov, aj pedagogické zbory.

Verí v ľudí, v ich vôľu chcieť sa posúvať a pomáhať si.

"Mojím cieľom je pracovať tak, aby to dávalo zmysel nielen mne – ideálne v kultúre. Nemám rada predsudky, ľahostajnosť a márnený potenciál. Byť súčasťou Teach for Slovakia je jeden z mojich najväčších snov, lebo verím, že (si) treba dávať šancu."