Radka Mikšík

  • V programe pôsobila na ZŠ Veľké Leváre.

  • Učila predmety: anglický jazyk, telesná výchova, geografia, občianska náuka, hudobná výchova

  • Krúžky: Novinársky krúžok, Soft skills

Vyštudovala rozhlasovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. Veľa číta, ešte viac píše – najmä poviedky. Fotí, točí, edituje, venuje sa copywritingu a social media.

Čoraz viac sa zaujíma o problematiku feminizmu, aktívne sleduje politiku a verí v ľudí, v ich vôľu chcieť sa posúvať a pomáhať si.

"Mojím cieľom je pracovať tak, aby to dávalo zmysel nielen mne – ideálne v kultúre. Nemám rada predsudky, ľahostajnosť a márnený potenciál. Byť súčasťou Teach for Slovakia je jeden z mojich najväčších snov, lebo verím, že (si) treba dávať šancu."