Veronika Machová

  • V programe pôsobila na ZŠ Nejedlého, Bratislava.

  • Učila predmety: angličtina, slovenčina, matematika, prvouka, výtvarná výchova, vlastiveda

  • Krúžky: Francúzština pre začiatočníkov

Veronika je absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty aplikovaných jazykov. Na univerzite bola členkou študentského parlamentu. Popri štúdiu bola aj v AIESEC, kde viedla bratislavskú pobočku organizácie. Pracovné skúsenosti zbierala v medzinárodných firmách v bankovom sektore ako špecialistka podpory v UniCredit banke a ako IT tester vo VÚB banke.

"Som človek, ktorý rád zbiera nové skúsenosti, spoznáva nových ľudí a učí sa o svete okolo seba. Rada cestujem, no vždy som verila, že žiť na Slovensku má zmysel a že útekom do zahraničia nič nezmením."

Do programu Teach for Slovakia vstupovala s predsavzatím, že svojich žiakov bude motivovať, aby sa nebáli prevziať iniciatívu za svoje životy, okolie, krajinu.