Kontakt

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovedajú členovia tímu Viera Kočtúchová na tel. čísle 0911 940 747 a Kristína Durčáková na tel. čísle 0044 7447 847 978. Môžete ich tiež kontaktovať na mailovej adrese: change@teachforslovakia.sk.

Office

Manageria, o. z. / Teach for Slovakia (2.poschodie)

Pasáž Luxor – Štúrova 3
811 02 Bratislava
change@teachforslovakia.sk

Korešpondenčná adresa

Manageria, občianske združenie
Kysucká 5
811 04 Bratislava


Názov právneho subjektu: Manageria
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42136571
DIČ: 2022783653
DIČ DPH: SK2022783653
Registrácia: Register združení občanov, Ministerstvo vnútra SR: VVS/1-900/90-27783