Jahanpour

Veronika Klindová

Dieťa ma obrovsky potenciál, ktorý je potrebne rozvíjať pre jeho šťastie a pre blaho spoločnosti. Mám pocit, že sa čoraz viac ľudí snaží prispieť k pokroku krajiny a vnímam to ako svoju zodpovednosť.

Kožárová

Veronika Klindová

Myslím si, že Slovensko potrebuje systematickú zmenu, ktorá zabezpečí lepší život pre každé dieťa.

Jurčík

Veronika Klindová

Verím tomu, že udržateľná zmena k lepšiemu sa dá urobiť vtedy, keď veci zmeníme v začiatkoch. Škola je pre deti začiatkom a preto rád prispejem k tomu, aby bol čo najlepší.

Kulich

Veronika Klindová

Kvalitné vzdelanie je budúcnosť Slovenska.

Patakyová

Veronika Klindová

Bez osobnej ingerencie zmeny nenastanú/nastanú veľmi neskoro. Poznám osobne niektorých ľudí z CHFS, sú pre mňa garanciou dobrého projektu.

Bruckerová

Veronika Klindová

Úroveň nášho školstva ma dlhodobo trápi. Žiakom chýbaju základné zručnosti potrebné pre túto dobu. Namiesto toho sa stále len memorujú poučky a učia sa z 30 ročných kníh. Chýba im kritické myslenie, ale aj empatia. Program chcem podporiť, pretože verím, že vzdelaná mládež je budúcnosť našej krajiny.

Hliničan

Veronika Klindová

Lebo program TfF dôverne poznám a verím, že práve školstvo je cesta ako posunút naše školstvo vpred.

Krišťák

Veronika Klindová

Kvalitné školstvo a vzdelávanie považujem za najdôležitejší predpoklad úspechu našej krajiny v budúcnosti.

Zajková

Veronika Klindová

Globálna podpora vzdelávania a gramotnosti národa sa prenáša vzájomne a pôsobí synergicky. Čo odovzdáme vo vedomostiach naším potomkom, to tu po nás ostáva. Mám tri deti a tiež viem, aká je dôležitá podpora vzdelávacie systému. Tiež sa v tejto sfére angažujem.

Smolkovci

Veronika Klindová

Je to cesta k zmene Slovenska.