Markusková

Veronika Klindová

Myslím, že každý by sa mal zaujímať o zlepšovanie prostredia okolo seba, nejde iba o školstvo, ale o všetky stránky našich životov, v podstate to za nás nikto iný neurobí. Škôlky, školy, učitelia, vychovávatelia môžu svojou prácou ovplyvniť veľké množstvo životov. Či už pozitívne, alebo negatívne. Čím viac pozitívnych ľudí v školstve, tým viac pozitívnych ľudí v spoločnosti.

Vanya

Veronika Klindová

Mal som šťastie na výborných učíteľov a pre mňa vhodne nastavený školský systém. Prispievanie späť do systému je podľa mňa kľúčový a na Slovensku nedostatočne využívaný koncept. S trochou peňazí sa dá dosiahnuť kus dobra. Myslím si, že práve tu budú peniaze využité v prospech tých, ktorí ich potrebujú najviac.

Tabačková

Veronika Klindová

Slovenské školstvo nie je ideálne. Je však nevyhnutné, aby sme sa s touto skutočnosťou nezmierili. Na Slovensku sa častokrát stáva, že žiaci so znevýhodnených skupín nedostávajú potrebné príležitosti, ktorých existencia je častokrát potláčaná predsudkami. Je potrebné tieto predsudky zo školských lavíc odstrániť a zabezpečiť, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Sládečková

Veronika Klindová

Vzdelanie je hodnota, ktorú nemožno človeku vziať a môže mu pomôcť posúvať sa v živote dopredu. Prostredníctvom Teach for Slovakia by som chcela vzdelanie dopriať deťom, ktoré to najviac potrebujú. V podpore mladých, nadšených, inšpiratívnych, otvorených ľudí vidím možnosť vniesť do našich školských kolektívov nový vietor, ktorý pomôže vytvárať v školách prostredie, do ktorého sa budú deti tešiť a budú …

Michálková

Veronika Klindová

Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelanie a potenciál získať z neho čo najviac. Teach for Slovakia je úžasný program, plný mladých motivovaných ľudí, ktorí neváhajú odovzdať svoj čas a schopnosti deťom, na ktoré sa často zabúda. Som veľmi rada, že ich v tom môžem podporiť.

Laurinec

Veronika Klindová

Vzdelávanie a školstvo je dôležitý piliér v každej spoločnosti, ktorý treba rozvíjať a zlepšovať a to hlavne na Slovensku. Poznám niektorých ľudí v Teach for Slovakia a viem, že robia skvelú robotu. Taktiež viem, že ukončení účastníci programu majú chuť meniť školstvo aj po programe.

Lauko

Veronika Klindová

Pre mnňa je vzdelávanie a školstvo najväčšia priorita v tom, aby sa mohli meniť pomery v našej krajine. Každý z nás potrebujeme v našom živote vzdelanie a zároveň je to oblasť, ktorá ovplyvňuje všetky ostatné oblasti v našom živote. Preto sa vo svojej práci, ale aj v živote venujem tejto téme.

Karľa

Veronika Klindová

Každý tím je tak silný ako jeho najslabší člen. Naša spoločnosť/štát je tak silný ako jeho najslabšia zložka a školstvo sa ňou stalo. Ak chceme, aby bolo Slovensko silné nutne potrebujeme makať na našom školstve.

Jurkemíková

Veronika Klindová

Verím, že vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorá môže zmeniť svet. Je mi ľúto, v akom stave je naše školstvo a že pozícia učiteľa je v súčasnosti taká nedocenená a neatraktívna. Preto si cením všetkých ľudí, ktorí sa do programu zapájajú a vážim si možnosť, že mám šancu ich podporovať a nepriamo sa tak do zmeny v školstve zapojiť.

Zwiewka

Veronika Klindová

Myslím si, že mladí ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín nedostávajú potrebné príležitosti a ľudské vzory, aby mohli vedomostne rásť. Iní mladí ľudia sú vystavení konzumným zlodejom času, “fakovým” správam a nekritickému preberaniu informácií. Ľudia zapálení a motivovaní pre vzdelanie sú v jednom aj druhom prípade nevyhnutným predpokladom pre osobnostný a vedomostný rast mladých ľudí, aby mohli byť pre spoločnosť prínosom …