Gliviak

Veronika Klindová

Vnímam, že školstvo je kľúčom ku dlhodobej zmene a zároveň je dlhodobo zanedbávané. Preto chcem aspoň svojou trochou podporiť ľudí pri ktorých verím, že sa budú snažiť priniesť pozitívnu zmenu. Pamätám si aké dôležité pre mňa boli individuálne učiteľky, ktoré boli pre mňa oporou a prvými osobnosťami mimo rodiny, ktoré ma posunuli ďalej. Dúfam v systém, kde každé dieťa nájde …

Hocková

Veronika Klindová

Verím, že iba kvalitným vzdelaním dostupným pre všetkých, dokážeme vytvoriť rovnaké príležitosti na štart do života, bojovať proti extrémizmu, neznášanlivosti či už kultúrnej, rasovej alebo náboženskej. Vštepiť základné hodnoty ako rešpekt, tolerancia, porozumenie a priateľstvo. Urobiť vzdelávanie prínosnou a hravou činnosťou. Vniesť do tradičného školstva prvky modernizmu, nebáť sa robiť chyby a vzdelávať hrou.

Zigová

Veronika Klindová

Myslím si, že vzdelanie je najdôležitejším predpokladom k pozitívnej zmene v spoločnosti. Platí to aj pre Slovensko, školstvo je jedným z dôvodov, prečo veľa mladých ľudí odchádza z našej krajiny a často už nenachádza cestu späť. S týmto problémom sa stretávam na vlastnej koži, vysokoškolské vzdelanie som získala v zahraničí, teda i kontakty v odbore udržiavam prevažne za hranicami Slovenska, …

Jakub Hron

Veronika Klindová

Myšlienka podporiť práve iniciatívu zameranú na vzdelávanie na Slovensku nás veľmi oslovuje pretože veríme, že k dobrej demokratickej spoločnosti prispievajú najmä kvalitne vzdelaní ľudia a naozaj dobrí učitelia. A že investícia do vzdelania sa nikdy nestratí. 🙂 Práve v dnešnej dobe, keď sme zahltení množstvom informácii musí byť vzdelanie o to lepšie, aby nás naučilo analyzovať a kriticky myslieť. Škola …

Petrová

Veronika Klindová

Verím, že kvalitné školstvo je prvým krokom ku kvalitnej krajine a že k zmene k lepšiemu musíme svojim dielom prispieť všetci. Pôvodne som dostala ponuku učiť pre Teach for Slovakia, avšak nemohla som ju, bohužiaľ, prijať. Rada budem teda pomáhať aspoň týmto spôsobom.

Olžbutová

Veronika Klindová

Verím, že akákoľvek investícia do školstva nesie s sebou pozitívne dopady pre všetkých, resp. celú spoločnosť, takže to je vlastne sebecký dôvod. 🙂 Ale nie, najmä dúfam, že takéto incentívy podporia v našej budúcej a nádejnej generácii kritické zmýšľanie a zdravé sebavedomie, že tieto deti zažijú, aké je to uspieť v svojich vlastných cieľoch (a nie len tých, ktoré im …

Jankovská

Veronika Klindová

Pribúdajúce možnosti vzdelávania pre mladých som vždy brala ako veľký benefit a výsadu dnešnej doby. Výsadu, ktorá však stále nie je dostupná pre všetkých rovnako. Kým sa nebude pojem kvalitná príprava na život spájať v prvom rade so školským prostredím, bude v spoločnosti premrhané veľké množstvo talentov, ktoré nikdy nemali možnosť rozkvitnúť. Práve preto obdivujem mladých lídrov z Teach for …

Ševeček

Veronika Klindová

Školstvo je spoločným menovateľom najdôležitejších výziev našej spoločnosti – od boja proti extrémizmu a populizmu, cez klimatické zmeny, až po inklúziu vylúčených komunít. Musíme zmeniť, ako k tejto téme pristupujeme na Slovensku a musíme to spraviť teraz. Teach for Slovakia je dôkazom, že už iba jeden dobrý učiteľ môže niekomu zmeniť život, a viete to sčasti ukázať aj na dátach. …

Šválekovci

Veronika Klindová

Slovensko potrebuje zmenu – treba začať tam, kde je zmena najviac potrebná. Oslovil nás koncept a vízia organizácie, ako aj nasadenie tímu. Preto Teach for Slovakia.

Sapák

Veronika Klindová

Kedykoľvek sa niekoľko Slovákov pôsobiacich v zahraničí stretne a rozpráva o tom, ako pomôcť ďalej podporiť rozvoj a rast Slovenska, do 15 minút príde reč na fungovanie a nstavenie vzdelávacieho systému. Ani tá najlepšia stratégia či reforma nemá šancu uspieť, ak nemáme dosť vzelaných, kreatívnych a kriticky mysliacich ľudí, čo by ju reálne uviedli do života. Preto vnímam práve kvalitu …