Bukna

Veronika Klindová

Martin Bukna

Europsky parlament, Riaditeľstvo pre komunikáciu, Oddelenie pre mládežnícke aktivity

Vždy som považoval kvalitné vzdelanie za veľmi dobrú investíciu do budúcnosti a som veľmi rád, že projekty ako Teach for Slovakia umožňujú zvyšovať vzdelanostnú úroveň a motivovať mladú generáciu k naplneniu vlastného potenciálu. V mojom prípade som veľmi vďačný za vzdelanie, ktoré som na Slovensku získal a preto by som rád aspoň touto formou prispel k podobnej šanci pre ďalších mladých ľudí.