Hocková

Veronika Klindová

Ivana Hocková

Manažérka interného auditu

Verím, že iba kvalitným vzdelaním dostupným pre všetkých, dokážeme vytvoriť rovnaké príležitosti na štart do života, bojovať proti extrémizmu, neznášanlivosti či už kultúrnej, rasovej alebo náboženskej. Vštepiť základné hodnoty ako rešpekt, tolerancia, porozumenie a priateľstvo. Urobiť vzdelávanie prínosnou a hravou činnosťou. Vniesť do tradičného školstva prvky modernizmu, nebáť sa robiť chyby a vzdelávať hrou.