Ivicová

Veronika Klindová

Lucia Ivicová

Poradkyňa štátneho tajomníka, MŠVVaŠ SR

V minulosti som tiež pôsobila ako účastníčka programu priamo v škole v obci Stráne pod Tatrami, a keďže dnes mám možnosť aj ďalej pracovať v školstve, tentokrát však na štátnej úrovni, chcem aj z tejto pozície podporovať mladých, našich nástupcov, ktorí ďalej priamo v školách pôsobia, nadväzujú na našu začatú prácu a vnášajú do nej množstvo inovatívneho, kreatívneho, ľudského a pre deti, rodičov a školu potrebného.