Matwij

Veronika Klindová

Erika Matwij

Human Inside, CEO a managing partner

Vnímam, že v školstve je veľký chaos a ten sa prenáša do škôl a cez učiteľov na deti a rodiny. Má to omnoho väčší dopad ako si vieme predstaviť. Napríklad jeden pohľad: robím s rodinnými firmami a v oblasti HR a vidím, ako niektoré profesie, v ktorých bývalé Československo bolo na špičke, zanikajú alebo vychádzajú z tých škôl deti, ktoré tú profesiu vôbec nemajú radi lebo ju nevedia vykonávať a nemajú pocit úspechu, prospešnosti, výnimočnosti a dôstojného uplatnenia sa. Vidím, ako nám mnohé múdre a ambiciózne deti odchádzajú študovať do zahraničia – aj keď len napr.do Brna, lebo majú referencie, že je tam kvalitnejšie štúdium. Je to škoda, lebo je veľký predpoklad, že sa tie deti nevrátia na Slovensko – aspoň nie hneď po štúdiu – a to má dopad na ekonomiku kraji, rodiny…. Preto 🙂