Olžbutová

Veronika Klindová

Barbora Olžbutová

Právnička Liga za ľudské práva/Human Rights League

Verím, že akákoľvek investícia do školstva nesie s sebou pozitívne dopady pre všetkých, resp. celú spoločnosť, takže to je vlastne sebecký dôvod. 🙂 Ale nie, najmä dúfam, že takéto incentívy podporia v našej budúcej a nádejnej generácii kritické zmýšľanie a zdravé sebavedomie, že tieto deti zažijú, aké je to uspieť v svojich vlastných cieľoch (a nie len tých, ktoré im určili ostatní).