Plesník

admin

Federika Plesník

Koučka, lektorka a manažérka

“Vzdelanie je prvoradé. Ak chceme demokratickú, slobodnú, slušnú krajinu, kvalitné zdravotníctvo, ale aj aby nám ľudia neodchádzali do zahraničia a aby sa tu dobre žilo, na všetko potrebujeme v prvom rade špičkovo vzdelávať naše deti. Nielen akademicky, ale aj zručnosťami, charakterom, hodnotami. Lenže naše školstvo má už roky katastrofálne výsledky. A neprávom zanedbané deti, ktoré si nevedia ani prečítať pracovnú zmluvu, ani odlíšiť bludy od pravdy, ani neboli vedené k spolupráci, čestnosti, empatii alebo k vytrvalosti, nám v dospelosti všetkým zvolia budúcnosť akú nechceme. Teach for Slovakia funguje podľa odskúšaného modelu zo zahraničia, ktorý dokázateľne dlhodobo a systémovo zlepšuje vzdelávanie a funguje v 40-tich krajinách. Za roky pôsobenia v správnej rade Teach for Slovakia som sa presvedčila o tom, že toto je dobrý spôsob, akým môžeme dať našim deťom lepšie vzdelávanie a nám všetkým lepšiu krajinu.”