Poklembová

Veronika Klindová

Veronika Poklembová

ETP Slovensko, projektová koordinátorka/zástupkyňa riaditeľky

Aby všetky deti na Slovensku mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré im dá lepšie šance v živote.

Po dvoch rokoch učenia v TFS chcem prispievať k napĺňaniu našej vízie aj takto. Som rada, že naša komunita rastie.