Sedlák

Veronika Klindová

Denis Sedlák

Vlastný startup (HR software), externý spolupracovník VC fondu

Nakoľko som študoval v zahraničí a chcel by som docieliť aby aj u nás školstvo fungovalo podobne. Moja krajina mi nie je ľahostajná.

Verím, že školstvo je základ pri formovaní budúcej inteligencie a leadrov, ktorí budú zveľaďovať našu krajinu. A vy ste zo subjektov, ktoré sa o to snažia asi najaktívnejší.