Švec

admin

Marek Švec

Freelance IT Consultant

“Kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých je jedinou šancou ako zlepšiť život obyvateľov našej krajiny a čeliť budúcim výzvam. Už teraz tušíme aké výzvy nám budúcnosť prinesie – digitálna ekonomika, umelá inteligencia, vysoký stupeň automatizácie a robotizácie, ktoré ohrozia významný počet pracovných miest. Kvalitný vzdelávací systém by mal pripraviť všetky naše deti pre ich budúce uplatnenie. Naša budúcnosť bude taká, aké máme školstvo v súčasnosti a všetci vieme, že školstvo nutne potrebuje systémové zmeny. Teach for Slovakia sa o usiluje o tieto zmeny, pričom ich výsledky hovoria samé za seba.”