Ťahún

admin

Juraj Ťahún

Riaditeľ predaja v spoločnosti Lucron Development

“Podpora vzdelávania je pre ďalší vývoj Slovenska kľúčová. Potenciál musíme hľadať v mladej generácii a kľúčovým faktorom ich budúceho úspechu a morálnych hodnôt je mimo iného aj vzdelávanie. Práve preto som sa rozhodol podporiť Change for Slovakia, ktorá verím bude napĺňať tieto hodnoty a vnesie do školstva nový nádych.”