Česloslovenskej armády 15, Moldava nad Bodvou

admin

Zdroj: zsmoldava.edupage.org

ZŠ Česloslovenskej armády 15, Moldava nad Bodvou

Školu s vyučovacím jazykom maďarským navštevuje vyše 550 žiakov, vrátane žiakov v predškolskej príprave a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola sa riadi mottom: “Cítim, hovorím, viem”. V školskom roku 2018/ 2019 bude na škole pôsobiť účastníčka TFS Anna Iskrová, ktorá bude učiť angličtinu a slovenský jazyk na druhom stupni.

Chcem podporovať mladého lídra
na škole v Moldave nad Bodvou

Po registrácii sa sa vám ozveme a prediskutujeme s vami detaily ohľadom zapojenia do komunity podporovateľov Change for Slovakia. Taktiež radi zodpovieme vaše prípadné otázky. Až následne sa rozhodnete, či sa do Change for Slovakia zapojíte. Výška vyššie uvedenej finančnej podpory je predbežná a môže sa podľa vašej situácie v budúcnosti meniť.

* Údaje sú povinné.