Markušovce

admin

Zdroj: zsmarkusovce.edupage.org

ZŠ s MŠ Markušovce

Školu na Spiši navštevuje približne 650 žiakov, vrátane žiakov v predškolskej príprave. Približne dve tretiny žiakov sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V školskom roku 2018/ 2019 bude na škole pôsobiť účastník TFS Peter Rášo, ktorý bude učiť angličtinu a matematiku na 2. stupni.

Chcem podporovať mladého lídra
na škole v Markušovciach

Po registrácii sa sa vám ozveme a prediskutujeme s vami detaily ohľadom zapojenia do komunity podporovateľov Change for Slovakia. Taktiež radi zodpovieme vaše prípadné otázky. Až následne sa rozhodnete, či sa do Change for Slovakia zapojíte. Výška vyššie uvedenej finančnej podpory je predbežná a môže sa podľa vašej situácie v budúcnosti meniť.

* Údaje sú povinné.