Seňa

admin

Zdroj: zssena.edupage.org

ZŠ Seňa

Školu navštevuje približne 300 žiakov. 30% žiakov je z málo podnetného prostredia a asi 25 % žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia. V školskom roku 2018/ 2019 bude na škole pôsobiť účastníčka TFS Kristína Fedáková, ktorá bude učiť angličtinu a informatiku na druhom stupni.

Chcem podporovať mladého lídra
na škole v Seni

Po registrácii sa sa vám ozveme a prediskutujeme s vami detaily ohľadom zapojenia do komunity podporovateľov Change for Slovakia. Taktiež radi zodpovieme vaše prípadné otázky. Až následne sa rozhodnete, či sa do Change for Slovakia zapojíte. Výška vyššie uvedenej finančnej podpory je predbežná a môže sa podľa vašej situácie v budúcnosti meniť.

* Údaje sú povinné.