Ružičková

Veronika Klindová Kohorta 2019

Katarína Ružičková

Katarína pochádza z Bratislavy, odkiaľ hneď po strednej škole ušla spoznávať svet. Jej alma mater je Masarykova univerziČítať viac

Kozáková

Veronika Klindová Kohorta 2019

Petra Kozáková

Petra pochádza z okresného mesta Tvrdošín na Orave. Na gymnáziu viedla študentský parlament a vo svojom voľnom čase tancČítať viac

Nečasová

Veronika Klindová

Petra Nečasová

Petra, pôvodom z Bratislavy, vyštudovala regionálny rozvoj a správu na Masarykovej univerzite v Brne. Po študijných a prČítať viac

Rosinová

Veronika Klindová

Anna Rosinová

Anna je rodená Bratislavčanka. Časť svojho detstva vnímala učiteľov ako veľký vzor. Postupom času ale nadobudla pocit, žČítať viac

Palšovič

Veronika Klindová

Mário Palšovič

Mário je rodený Piešťanec a vyštudoval Verejnú ekonomiku a služby na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Po trocČítať viac

Hudáček

Veronika Klindová

Ján Hudáček

Jano je vyštudovaný učiteľ dejepisu a filozofie (Filozofická fakulta UK, Bratislava). Pochádza z Dolného Zemplína. Po škČítať viac

Pitoňáková

Veronika Klindová

Petra Pitoňáková

Petra študovala na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odkiaľ aj pochádza. Jej všestrannosť, neposednČítať viac

Maličká

Veronika Klindová

Michaela Maličká

Miška študovala učiteľstvo histórie a slovenčiny na UK v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na UniverČítať viac

Sláviková

Veronika Klindová

Slávka Sláviková

Slávka pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Už počas štúdia psychológie sa venovala deťom z rôznych zázemí – ako športová tréČítať viac

Šubová

Veronika Klindová

Lenka Šubová

Vyrástla vo veľkej veselej blonďavej rodine na krásnom Liptove. Od prvej triedy základnej školy snívala o tom, že sa razČítať viac