Dankovčiková

Veronika Klindová

Kamila Dankovčiková

Pôsobisko: ZŠ Seňa

Predmety: biológia, chémia, geografia, informatika, matematika

Kamila pochádza z Vranova nad Topľou. Po gymnáziu vyštudovala učiteľstvo biológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už počas štúdia sa zapájala do dobrovoľníckych aktivít, najmä do pripravovania stretiek a rôznych výletov pre deti v krízovom centre v Košickej Novej Vsi organizovaných cez Univerzitné pastoračné centrum Košice. Popri tom sa venovala tiež doučovaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a zúčastnila sa tzv. „malej misie“ na Ukrajine, kde organizovala letný tábor pre deti z chudobných oblastí. Vďaka týmto skúsenostiam nabrala odvahu prihlásiť sa do Teach for Slovakia a aj naďalej pomáhať deťom z náročného prostredia získavať to najcennejšie – vzdelanie a vedomie, že vlastným úsilím môžu v živote dokázať veľa.

Najviac je vďačná za svoju rodinu a za prijatie do TfS.

Medzi jej záľuby patrí beh, turistika, dobrovoľníctvo, plávanie, čítanie kníh, káva, jej pes, Simpsonovci 🙂

Chcela by nielen počas programu TfS, ale aj natrvalo po jeho absolvovaní, byť dobrou učiteľkou a dodávať deťom vedomie, že nezávisle od prostredia, z ktorého pochádzajú , majú na to, aby sa svojím poctivým úsilím postavili na vlastné nohy a žili život, po akom túžia. Verí, že účasť v TfS jej otvorí nové horizonty, aby v povolaní učiteľky dokázala využiť svoj plný potenciál.

Všetko zlé je na niečo dobré.