Kozáková

Veronika Klindová Bratislava a okolie, Kohorta 2019, Prvý stupeň

Petra Kozáková

Petra bude pôsobiť v okolí Bratislavy, na ZŠ v Lozorne bude učiť predmety na druhom stupni.

Petra pochádza z okresného mesta Tvrdošín na Orave. Na gymnáziu viedla študentský parlament a vo svojom voľnom čase tancovala a spievala vo folklórnom súbore Oravan. Je absolventkou klinickej biochémie na UK v Bratislave, kde počas svojho magisterského štúdia pracovala vo výskume protinádorových liečiv. Popri štúdiu na vysokej škole sa venovala práci s deťmi a mládežou na rodnej Orave. V Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Bratislave sa zapájala do príprav rôznych spoločenských aj kultúrno-vzdelávacích podujatí. Pod záštitou UPeCe viedla prípravu dobrovoľníkov na misie, ktorú spoločne ako tím zavŕšili účasťou na letných misiách v Rumunsku. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala rok ako IT tester v softvérovej firme. Po rokoch strávených s deťmi a mladými ľuďmi postupne zistila, že nechuť vzdelávať sa, je veľakrát zakorenená v zlých alebo nepríjemných skúsenostiach, ktoré dieťa v škole zažilo či už vplyvom iných detí alebo frustrovaného učiteľa. Práve preto by aj ona chcela prispieť k zmene tohto systému, aby sa raz učitelia aj žiaci mohli tešiť do školy.

Najviac je hrdá na to, keď jej mladí ľudia, ktorým sa venovala, povedali, že je ich vzor.

Petra rada spieva, tancuje, trávi čas s rodinou a priateľmi, číta a podieľa sa na organizácii rôznych akcií.

V budúcnosti by rada uplatnila v praxi svoju priamu skúsenosť zo slovenského školstva. Chcela by sa zamestnať na mieste, kde by mohla mať dopad na zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Chcela by sa pokúsiť propagovať povolanie učiteľa už na stredných školách.

Kto chce, hľadá riešenie, kto nechce, hľadá výhovorku.

Chcem podporovať Petru

Po odoslaní sa vám čoskoro ozveme a radi zodpovieme vaše prípadné otázky.

* Údaje sú povinné.