Palšovič

Veronika Klindová

Mário Palšovič

Mário je rodený Piešťanec a vyštudoval Verejnú ekonomiku a služby na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Po troch rokoch strávených na pozícii obchodného zástupcu sa odhodlal zásadne zmeniť smerovanie svojho života. Od tohto momentu prečítal desiatky inšpiratívnych kníh. Absolvoval kurzy angličtiny na dvoch jazykových školách vo Veľkej Británii, kde aj žil. Zúčastnil sa medzinárodných vzdelávacích projektov v Maďarsku, Slovinsku, Turecku, Rumunsku, na Cypre. A necelý rok pomáhal ako Erasmus+ dobrovoľník v centre voľného času pre deti a mládež v Bulharsku. Máriov primárny kariérny cieľ je pomôcť svojej krajine a pre TFS sa rozhodol, pretože školstvo považuje za jeden z najdôležitejších pilierov štátu a sektorov národného hospodárstva. Získané skúsenosti chce využiť na pozitívne ovplyvnenie životov svojich žiakov vychádzajúc z hesla “deti sú naša budúcnosť”.

Mário je najviac hrdý na skutočnosť, že je človekom, ktorý nehodnotí a neodsudzuje ľudí len na základe takých nepodstatných znakov akými sú farba pleti, národnosť, vierovyznanie či sexuálna orientácia. Okrem toho je hrdý aj na to, že si je vedomý svojej nedokonalosti, že si vie priznať chyby a omyly, a že je ochotný neustále pracovať na svojej zmene k lepšiemu.

Vo voľnom čase sa najradšej venuje čítaniu sebarozvojových kníh zameraných na líderstvo, komunikáciu, psychológiu a vzdelávanie. Medzi jeho ďalšie záľuby patrí najmä cestovanie a spoznávanie nových miest a kultúr. Miluje futbal. Rád si pozrie dobrý seriál a film. A bežný deň si nevie predstaviť bez dennej tlače a aktuálnych informácií o politickom a spoločenskom dianí.

Po skončení dvoch rokov v TFS by sa chcel vyprofilovať ako líder v oblasti s reálnym dopadom na spoločnosť a jej smerovanie. Rád by sa taktiež viac venoval dobrovoľníckej činnosti. Určite chce byť i naďalej prepojený s oblasťou školstva a vzdelávania.

“What you are shouts so loudly in my ears that I cannot hear what you say.” (Ralph Waldo Emerson)

Chcem podporovať Mária

Po registrácii sa sa vám ozveme a prediskutujeme s vami detaily ohľadom zapojenia do komunity podporovateľov Change for Slovakia. Taktiež radi zodpovieme vaše prípadné otázky. Až následne sa rozhodnete, či sa do Change for Slovakia zapojíte. Výška vyššie uvedenej finančnej podpory je predbežná a môže sa podľa vašej situácie v budúcnosti meniť.

* Údaje sú povinné.