Selep

Veronika Klindová

Dominik Selep

Pôsobisko: ZŠ Chminianske Jakubovany

Predmety: angličtina, biológia

Dominik vyštudoval odbor politológie na UK v BA. Dva roky pracoval ako sociálny pracovník v azylovom centre v Gabčíkove. Momentálne pôsobí ako učiteľ na ZŠ v Lomničke na I. stupni. V roku 2019 spustili na škole v Lomničke s mimovládnou organizáciou Recyklátor projekt Kreatívna recyklácia, za ktorý boli nominovaní medzi troch finalistov Roma Spirit v kategórii mimovládne organizácie. Dominik sympatizuje s víziou Teach for Slovakia a najviac mu imponuje myšlienka vytvoriť sieť ľudí, ktorým záleží na tom aby každé dieťa okúsilo na hodinách úspech a hlavne chodilo do školy s úsmevom.

Dominik je najviac hrdý na to, že pri povolaniach sociálneho pracovníka a učiteľa sa snažil a stále sa snaží premieňať svoje životné postoje na skutky. Vytvárať svet lepším miestom a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Vie si samého seba naďalej predstaviť v pozícii učiteľa, keďže má rád prácu v prvej línii a jej priamy dosah na žiakov. Je však svojej budúcnosti otvorený a teší sa na nové impulzy v leadership programe, ktoré ho môžu inšpirovať pri výbere budúceho povolania.

Obľúbený citát:

Memento mori