Strušková

Veronika Klindová

Lucia Strušková

Pravdepodobné pôsobisko: ZŠ Veľké Leváre

Pravdepodobné predmety: prvý stupeň

Lucka ako rodená Petržalčanka vyštudovala odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas magisterského štúdia úspešne absolvovala aj Doplňujúce pedagogické štúdium, v rámci ktorého mala možnosť si na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť v roli učiteľa. Z tejto skúsenosti bola láska k učiteľstvu oficiálne zapečatená a Lucka ihneď vedela, čo je jej ďalším poslaním.

Rada sa učí cudzie jazyky, venuje sa hudbe, športu, hrá hry, vzdeláva sa v rôznych oblastiach a venuje sa kreatívnym či tvorivým činnostiam. Je pravda, že ako introvert radšej strávi večer doma, pri pozeraní seriálu, no pri správnej spoločnosti nepohrdne koncertom, biliardu, bowlingu, alebo spoločenským hrám či posedeniu v dobrom podniku.

Jej cieľom je, aby sa zmenil status učiteľa na Slovensku a aby získalo toto povolanie také uznanie a ohodnotenie, aké si zaslúži. Do budúcna by chcela v školstve presadiť vzdelávanie finančnej gramotnosti a vzdelávanie v environmentálnej či ekologickej sfére. Láka ju podnikanie, ďalšie vzdelávanie a jedného dňa by si chcela otvoriť vlastný útulok či občianske združenie na pomoc zvieratkám.

Jej obľúbený citát:

“We have to speak up on behalf of those who cannot speak for themselves.” ― Peter Singer