Výber

Pridajte sa do komunity Change for Slovakia, ktorá sa usiluje o zmeny v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Vyberte si mladého lídra z Teach for Slovakia, ktorého prácu v školstve počas 2 rokov podporíte aspoň 1% príjmu a 1 stretnutím. Pokiaľ si neviete vybrať, radi vám poradíme po kliknutí na možnosť "Nechám výber na vás".

[recaptcha]

Po registrácii sa sa vám ozveme a prediskutujeme s vami detaily ohľadom zapojenia do komunity podporovateľov Change for Slovakia. Taktiež radi zodpovieme vaše prípadné otázky. Až následne sa rozhodnete, či sa do Change for Slovakia zapojíte. Výška vyššie uvedenej finančnej podpory je predbežná a môže sa podľa vašej situácie v budúcnosti meniť.

* Údaje sú povinné.

Katarína Cabanová

Katarína pochádza z Veľkého Krtíša, dvojjazyčnej oblasti, vďaka čomu hovorí po maďarsky. Študovala na Technickej univerzite v Košiciach študijný progr …

Rado Chalupka

Rado pochádza z Martina, vyštudoval manažment, financie a ekonomickú teóriu v Bratislave, Maastrichte a Prahe. Po dvanástich rokoch profesionálnej skú …

Martina Deliová

Martina pochádza z Košíc a takmer dvadsať rokov pracovala v korporátnom prostredí. Tam sa dostala k dobrovoľníctvu, pri ktorom už ostala. Učila deti v …

Veronika Durčáková

Veronika pochádza z Oravy, z obce Zákamenné. Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a telesnej výchovy v Banskej Bystrici. Počas štúdia …

Eva Dušeková

Eva pochádza z Rimavskej Soboty. Získala magisterský titul na Katedre biochémie a titul RNDr. na Katedre biofyziky počas štúdia prírodných vied na Uni …

Martin Hodničák

Martin pochádza zo Sniny a vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas celého trvania štúdii sa angažoval na …

Ján Hudáček

Jano je vyštudovaný učiteľ dejepisu a filozofie (Filozofická fakulta UK, Bratislava). Pochádza z Dolného Zemplína. Po škole ho živila kreatíva a marke …

Petra Kozáková

Petra pochádza z okresného mesta Tvrdošín na Orave. Na gymnáziu viedla študentský parlament a vo svojom voľnom čase tancovala a spievala vo folklórnom …

Tomáš Kudla

Tomáš pochádza z Považskej Bystrice. Celé detstvo bol vychovávaný jedným rodičom so zdravotným znevýhodnením, vďaka čomu sa musel naučiť, čo znamenajú …

Michaela Maličká

Miška študovala učiteľstvo histórie a slovenčiny na UK v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na University College London, kde sa ve …

Petra Nečasová

Petra, pôvodom z Bratislavy, vyštudovala regionálny rozvoj a správu na Masarykovej univerzite v Brne. Po študijných a pracovných pobytoch v USA, Nemec …

Mário Palšovič

Mário je rodený Piešťanec a vyštudoval Verejnú ekonomiku a služby na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Po troch rokoch strávených na pozícii …

Petra Pitoňáková

Petra študovala na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odkiaľ aj pochádza. Jej všestrannosť, neposednosť a túžba napredovať jej ned …

Erika Rindošová

Erika pochádza z malej dedinky pri Prešove. Po ročnej misii na Luníku IX., ktorú absolvovala hneď po strednej škole, prišla študovať do Bratislavy. Vz …

Anna Rosinová

Anna je rodená Bratislavčanka. Časť svojho detstva vnímala učiteľov ako veľký vzor. Postupom času ale nadobudla pocit, že stať sa učiteľom je málo. Úp …

Katarína Ružičková

Katarína pochádza z Bratislavy, odkiaľ hneď po strednej škole ušla spoznávať svet. Jej alma mater je Masarykova univerzita v Brne, kde vyštudovala nór …

Adam Šimončič

Adam pochádza z Bratislavy. Študoval klasický spev na konzervatóriu, ale jeho záľuba vo veciach verejných ho nakoniec priviedla k štúdiu medzinárodnýc …

René Skácal

René je absolventom odboru psychológie na UK v Bratislave. Je rodák z Oravy, ale doma sa cíti všade, kde ho čakajú nové zážitky a výzvy. Počas svojho …

Slávka Sláviková

Slávka pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Už počas štúdia psychológie sa venovala deťom z rôznych zázemí – ako športová trénerka v krasokorčuliarskej prí …

Lenka Šubová

Vyrástla vo veľkej veselej blonďavej rodine na krásnom Liptove. Od prvej triedy základnej školy snívala o tom, že sa raz stane učiteľkou, ktorá bude i …