Výber

Pridajte sa do komunity Change for Slovakia, ktorá sa usiluje o zmeny v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Vyberte si mladého lídra z Teach for Slovakia, ktorého prácu v školstve počas 2 rokov podporíte aspoň 1% príjmu a 1 stretnutím. Pokiaľ si neviete vybrať, radi vám poradíme po kliknutí na možnosť "Nechám výber na vás".

Po registrácii sa sa vám ozveme a prediskutujeme s vami detaily ohľadom zapojenia do komunity podporovateľov Change for Slovakia. Taktiež radi zodpovieme vaše prípadné otázky. Až následne sa rozhodnete, či sa do Change for Slovakia zapojíte. Výška vyššie uvedenej finančnej podpory je predbežná a môže sa podľa vašej situácie v budúcnosti meniť.

* Údaje sú povinné.

Zuzana Bendíková

Zuzana študovala Európske štúdiá v Čechách, v Nemecku a v Dánsku. Kultúry chcela spoznávať aj počas prázdnin, preto sa vybrala pracovať na Island a uč …

Matúš Borš

Je začínajúci dopravný inžinier, projektant, ktorý sa už viac ako osem rokov angažuje vo voľnom čase v mládežníckom stredisku u Saleziánov v Petržalke …

Michaela Danišová

Po siedmich rokoch strávených v zahraničí sa rozhodla vrátiť tam kde by jej dopad mohol byť najväčší, späť domov. Rodáčka z Martina, absolvoventka štú …

Anna Dušenková

Pochádza z Prešova, päť rokov žila v Londýne, kde vyštudovala bakalára v Európskych štúdiách na University College London a rozvojový manažment na Lon …

Kristína Fedáková

Vyštudovala jednoodborovú angličtinu na KU v Ružomberku a magisterský stupeň v odbore Anglický jazyk v odbornej komunikácii dokončila na Filozofickej …

Jano Horváth

Úspešne ukončil päťročné štúdium Informatiky na University of Edinburgh diplomovkou o algoritmoch ktoré real-time “nahrávajú myšlienky” priamo v mozgu …

Anna Iskrová

Za to, kde dnes je, vďačí hlavne tomu, kde a komu sa narodila. Mala šťastie a chce ho dopriať aj ostatným. Ako dobrovoľník pomáhala utečencom v srbsko …

Radka Komžíková

Vyštudovala Rozhlasovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Janáčkovej akadémii múzických umění v Brne, ktoré síce miluje, ale cíti potrebu a zod …

Paulína Kožuchová

Paulína študovala jazyky a literatúru na Cambridgei a neskôr v Toronte, kde sa zamerala na slavistiku. Rok strávila aj v Rusku štúdiom na divadelných …

Petra Krajňáková

Po štúdiu personálneho manažmentu sa rozhodla pre kariéru v oblasti medzinárodných vzťahov. Pracovala 4 roky so slovenskými a zahraničnými študentmi a …

Veronika Machová

Veronika, prezývaná Veve, je čerstvá absolventka Fakulty aplikovaných jazykov na EUBA. Veronika nevie len tak obsedieť na stoličke a tak, ako popri št …

Mária Mydliarová

Rada spája ľudí, ich jedinečné schopnosti, aby spolu vytvárali harmonický celok. Pochádza z Liptovskej Lúžnej, kde spolu s partiou ľudí organizujú od …

Nikola Polláková

Vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a histórie. Bakalárske štúdium absolvovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a magisterské n …

Peter Rášo

V živote sa zameral na techniku a skúmanie toho, ako svet funguje. Úspešne vyštudoval automatizáciu a kybernetiku na univerzite v Brne. Absolvoval zah …

Eva Schmidtová

Je absolventkou odboru Kulturológia UKF v Nitre. Za najdôležitejší úspech vo svojom osobnom, ale i profesijnom živote považuje uvedomenie si dôležitos …

Peter Šinály

Rodený Bratislavčan, no doma sa cíti na mnohých miestach na Slovensku. Študoval politické vedy na Viedenskej Univerzite. Počas štúdia veľa cestoval, p …

Daniela Sochorová

Učiť chcela väčšinu svojho života. Študovala učiteľstvo matematiky a anglického jazyka na UPJŠ v Košiciach. Motivovali ju k tomu pozitívne vzory učite …

Martina Vargová

Je absolventkou Právnickej fakulty UK. Počas vysokej školy bola členkou AIESEC, vyskúšala si tak viaceré oblasti od ľudských zdrojov po organizovanie …

Adriana Zarembová

Pochádza z malej obce pri Humennom. Študovala Interkultúrnu komunikáciu a cudzie jazyky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde úspešne dokončila …