Zo života komunity

Členovia našej komunity sa pravidelne stretávajú s účastníkmi Teach for Slovakia na rôznych podujatiach alebo priamo v školách.