Change for Slovakia je komunita úspešných ľudí, ktorí v rôznych oblastiach už veľa dokázali, ale cítia, že chcú pre Slovensko urobiť ešte niečo viac. Chcú prispieť k zmene školstva a vzdelávania, pretože práve od kvality vzdelania závisí budúcnosť krajiny.
Image
 

O Change for Slovakia

Členovia komunity pridávajú svoje meno, skúsenosti a symbolické 1% príjmu na zapojenie ďalšieho mladého lídra do školstva – prostredníctvom programu Teach for Slovakia. Nimi vybraný mladý líder tak získava potrebnú podporu, aby mohol úspešne pôsobiť v náročnom prostredí základnej školy, kde svojou intenzívnou prácou prináša zmeny do životov detí, svojich tried a komunity.

Našim cieľom v roku 2018 je vytvoriť komunitu 200 podporovateľov, vďaka ktorým zapojíme do školstva až 20 ďalších mladých lídrov, čím zväčšíme ich súčasný počet v Teach for Slovakia o 50%.

Zapojením sa do Change for Slovakia získavate nasledovné príležitosti:

  • reálny dosah na zmenu školstva a vzdelávania,
  • osobný kontakt s mladým, inšpiratívnym lídrom - účastníkom programu Teach for Slovakia,
  • návštevu školy v prostredí, kde mladý líder pôsobí,
  • pozvania na stretnutia v inšpiratívnej komunite podobne zmýšľajúcich ľudí z rôznych oblastí,
  • pozvánku na slávnostné otvorenie roka za účasti prezidenta republiky a ministerky školstva,
  • aktuálne informácie „z kuchyne“ Teach for Slovakia a z prostredia školstva a vzdelávania.

Zapojením sa do Change for Slovakia prijímate záväzok podporovať mladého lídra Teach for Slovakia počas jeho/jej 2-ročnej náročnej misie na základnej škole aspoň 1% príjmu a 1 stretnutím.

Viac informácií nájdete v sekcii Časté otázky a v Štatúte Change for Slovakia.

Veríme, že príležitosť zapojenia sa do komunity Change for Slovakia vás zaujme a rozhodnete sa k nám pridať. Aby raz všetky deti, bez ohľadu na to, v akej rodine sa narodia, mali šancu v živote uspieť.