Ako vieme byť ako podporovatelia užitoční pre prácu účastníka programu Teach for Slovakia v aktuálnom čase?

Podnety z online diskusie komunity Change for Slovakia komunity 26. novembra

Online aktivity pre účastníkov (podporovatelia sa zúčastnia a aktívne zapoja do online hodín/veríme, že čoskoro bude možnosť aj reálnych hodín v škole)

Témy na rozhovor/prednášku/ workshop pre žiakov v súvislosti s kurikulom: finančná gramotnosť, ekológia/klíma, angličtina, asertivita, efektívna komunikácia, trh práce – životopisy, extrémizmus, očkovanie, prepojenie na triednu víziu, ktorú má účastník so žiakmi nastavenú,  a pod.

Témy o podporovateľoch: predstaviť sa, motivačné talks o Vašej kariére, podporovateľ v roli “native speakra” na hodine angličtiny a pod.

Iné: vzájomná výmena mailov medzi triedou/žiakmi a podporovateľmi, nahranie motivačného videa/videa s pozdravom/odkazom pre žiakov a pod.


Online aktivity pre širšiu skupinu (napr. učiteľské kolektívy)
Napríklad ako a ktoré online nástroje využívať na vyučovanie, sprostredkovanie technickej pomoci pre triedy (sli.do) a pododobne.

Prepojenie podporovateľov s účastníkom
Možnosť mať pravidelné online stretnutia v skupinke podporovateľov okolo ich účastníka, informovať sa, diskutovať o živote účastníka, triednych výzvach a radostiach.

Offline aktivity
Výmena listov/dopisovanie si medzi podporovateľmi a žiakmi.

Materiálna pomoc
Napríklad pomoc pri crowdfundingu, pri získaní (starších) detských kníh pre školu, oblečenia, kancelárskych potrieb, zriadenie čitateľského kútika, zútulnenie priestorov školy pre študentov, materiálna podpora zážitkovej formy učenia (výlety, exkurzie, tvorivé dielne), darovanie staršej PC techniky, darovanie tabletov.

Prezdieľanie crowdfundingových výziev
Pomoc so šírením crowdfundingových výziev napr. prostredníctvom Facebooku alebo medzi známymi.

Sprostredkovanie kontaktov
Napríklad pomoc pri vydaní knihy, ľudia so zaujímavými osudmi (tzn. role models), a podobne.